(Nie)obowiązkowe motocykle w szkołach jazdy i WORDach? rozwiewamy wątpliwości!
Marcin Kukawka
16 stycznia 2013

Rozwiewamy wszelkie wątpliwości, co do motocykli obowiązkowych na egzaminach i kursach na nowe prawko!

W związku z wieloma wątpliwościami związanymi z nowymi przepisami dotyczącymi wymagań technicznych dla pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, głównie w zakresie kategorii A1, A2, A i AM wyjaśnijmy co na prawdę mówią obowiązujące przepisy i jak należy je czytać. Wiele osób, również tych którzy komentują artykuły ukazujące się na portalu, nie do końca jest pewna jak interpretować oficjalny język, którym posługuję się ustawodawca w rozporządzeniach i ustawie.

Zatem co i jak?

W zakresie ustalenia tego jakimi pojazdami można prowadzić szkolenie i egzaminowania w zakresie prawa jazdy od 19 stycznia 2013 roku musimy posługiwać się dwoma aktami prawnymi: Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2013 poz. 30).

Wyżej wymienione rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące wymogów dla pojazdów używanych m.in. dla motocyklowych kategorii prawa jazdy i tak: szkolenie w zakresie kat. AM można prowadzić motorowerem zaopatrzonym w silnik spalinowy lub elektryczny. Dla kategorii A1 należy używać motocykla o pojemności od 120 do 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11kW przy czym stosunek mocy do masy tego motocykla nie może przekraczać 0,1 kW/kg i musi on zgodnie ze świadectwem homologacji osiągać prędkość co najmniej 90 km/h. Motocykl dla kat. A2 to pojazd wyposażony w silnik o pojemności minimalnej 400 cm3 i mocy w przedziela 25 do 35 kW, przy czym stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,2 kW/kg. Dla kategorii A przewidziano motocykl o pojemności co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW.

I w tym miejscu pojawia się zbędna dyskusja, kiedy owe przepisy wchodzą w życie. Otóż w rozporządzeniu zapisano, że wchodzi ono w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 roku. Może dla niezorientowanych należy rozszyfrować słowo „tiret„. Otóż oznacza ono dokładnie tyle co „myślnik” zatem czytając treść rozporządzenia widzimy, że ów bardziej odległy termin dotyczy zupełnie innych kategorii prawa jazdy.

Czyli na tym etapie już wiemy, że od dnia 19 stycznia 2013 roku obowiązują powyższe przepisy dotyczące motocykli używanych do szkolenia i egzaminowania. Analizując jednak zapisy Ustawy o kierujących czytamy w Art. 128 ust. 3 pkt 2, że przedsiębiorca wpisany do rejestru OSK przed wejściem w życie ustawy jest zobowiązany dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 (…) w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to dokładnie tyle, że jeżeli ktoś prowadził szkolenie na kategorię A i A1 przed 19 stycznia 2013 roku to ma dwa lata na dostosowanie infrastruktury do nowych przepisów. Jako infrastrukturę rozumie się zgodnie z art. 28 Ustawy o kierujących: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

Reasumując!

Od dnia 19 stycznia 2013 roku motocykle spełniające wymagania wynikające z rozporządzenia muszą znaleźć się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Nowe, otwierane OSK muszą od razu wyposażyć się w sprzęt spełniający wymagania, zaś już funkcjonujące OSK mają dwa lata na dostosowanie infrastruktury, w tym również motocykli szkoleniowych.

Marcin Kukawka
Redaktor naczelny

Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły