Z kategorią B na 125-tkach: Prezydent podpisał ustawę!
Piotr Jędrzejak
16 lipca 2014

Kierowcy z prawkiem kat. B będą mogli wsiąść na motocykle jeszcze w sierpniu!

Zaledwie pod koniec czerwca cieszyliśmy się, że Sejm uchwalił poprawki do ustawy o kierujących. Wtedy dokument trafił na biurko Prezydenta, który mógł albo przyjąć nowelizację, albo ją odrzucić. Dziś wiemy już, że Prezydent złożył swój podpis na zmianach ustawy o kierujących pojazdami!

Oczywiście najważniejszym podpunktem nowelizacji jest zapis, według którego każdy posiadacz prawa jazdy kategorii B będzie mógł legalnie kierować motocyklem o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg – również z manualną skrzynią biegów!

Ponadto w nowelizacji znalazło się też kilka innych zapisów, które w większości odnoszą się do zasad przeprowadzania państwowego egzaminu oraz uzyskiwania prawa jazdy. Ustawa pozwala na przystąpienie do egzaminu na pojeździe używanym w OSK oraz reguluje normy dotyczące instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Pytania egzaminacyjne mają też być jawne i ogólnodostępne, a nadzór nad nimi sprawował będzie minister właściwy do spraw transportu.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości – nowelizacja została podpisana przez Prezydenta, decyzja została podjęta, nie ma odwrotu. Zanim jednak legalnie kierowcy z prawkiem B będą mogli wsiąść na motocykle, ustawa musi zostać opublikowana w dzienniku ustaw. Na to poczekamy najprawdopodobniej kilka dni, do tygodnia. Od tego momentu, aby zapisy stały się obowiązującym prawem, musi minąć 30 dni. To oznacza, że na motocykle 125 cm3 będzie można wsiąść jeszcze w sierpniu!

Piotr Jędrzejak
Redaktor naczelny

Głównodowodzący portalem. Nie je, nie śpi, żyje newsami ze świata motocyklowego. Związany z laptopem. Zdarza mu się poprawiać "waCHacze" po kumplach z redakcji. Po mieście szaleje Street Triplem 675. Skontaktuj się Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły