Już za mniej niż miesiąc będziemy mogli zapomnieć o wożeniu odpowiednich dokumentów pojazdu ze sobą!

Nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym została już uchwalona przez sejm, a wejdzie w życie od 4 czerwca.

Za brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, do tej pory kierowcy mogli dostać mandat w wysokości 50 zł za każdy „papier”. Teraz, dzięki stale rozwijanemu systemowi CEPiK 2.0, mandatów będzie mniej. To dlatego, że kierowcy nie będą mieli obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC.

W czasie kontroli to funkcjonariusze sprawdzą w bazie, czy pojazd posiada wymagane dokumenty. Jeżeli np. ze względu na zły stan techniczny policja będzie chciała „zatrzymać” dowód rejestracyjny, również odbywało komputerowo. W systemie pojawi się odpowiednia notatka o cofnięciu pozwolenia do jazdy, jednak fizycznie dowód rejestracyjny dalej znajdował się będzie w posiadaniu kierowcy.

Już od 4. czerwca portfel każdego kierowcy może być lżejszy o dowód i OC.

Pamiętajcie, że posiadanie przy sobie prawa jazdy wciąż pozostaje obowiązkiem. Tak samo jak posiadanie dowodu rejestracyjnego i OC poza terenem Polski.