Nowe oznaczenia paliw: koniec z Pb 95, 98 czy ON – witajcie E5, E10, B7 czy B10

- Piotr Jędrzejak

Od 12 października 2018 roku na stacjach benzynowych oraz na nowych pojazdach pojawią się oznaczenia paliw według nowych norm – czyli według procentowej zawartości biokomponentów.

Zmiany wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju paliw alternatywnych. Celem jest zapewnienie szerszego dostępu do tego typu paliw, a siłą rzeczy również uświadamianie społeczeństwa, jaki typ paliwa dostępny jest w danym dystrybutorze. Oznaczenia będą zunifikowane dla wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także dla krajów EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Oznaczenia pojawią się na dystrybutorach, w instrukcjach obsługi pojazdów, a także przy korkach/wlewach paliwa na wszystkich pojazdach wyprodukowanych i zarejestrowanych po 12 października 2018. W wielu przypadkach nowe etykiety są już obecne.

Etykiety pojawią się na:


• motorowerach, motocyklach, pojazdach trój- i czterokołowych;
• samochodach osobowych;
• lekkich samochodach dostawczych;
• samochodach ciężarowych;
• autobusach i autokarach.

etykiety oznaczenia paliw e10 b7 h2

NOWE SYMBOLE W SKRÓCIE

E5, E10, E85 (w kółku) – benzyna;
B7, B10, XTL (w kwadracie) – olej napędowy;
H2, CNG, LPG, LNG (w rombie) – paliwa gazowe.

nowe etykiety oznaczenia paliw

CO TAK NAPRAWDĘ OZNACZAJĄ NOWE ETYKIETY?

Etykieta paliwowa składa się z:
(a) specjalnego znaku identyfikacyjnego dla danego rodzaju paliwa (kółko/ kwadrat/ romb);
(b) informacji wewnątrz znaku identyfikacyjnego o maksymalnej zawartości biokomponentów w paliwie zalecanym do użycia w pojeździe wyposażonym w nową etykietę.

• KÓŁKO DLA BENZYNY. Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w benzynie oznaczona jest jako “Exx”. “E” oznacza ‘etanol’, zaś “xx” to maksymalna ilość etanolu zalecana do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. W powyższej figurze “E5” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 5% etanolu, zaś “E10” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 10 % etanolu. “E” dla “etanolu” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny poziom etanolu i/lub innych związków tlenowych może zawierać benzyna. E85 jest to biopaliwo o zawartości 85% etanolu – można je stosować w specjalnych silnikach Flexi Fuel lub podobnych.

• KWADRAT DLA OLEJU NAPĘDOWEGO. Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w oleju napędowym oznaczona jest jako “Bxx”. “B” oznacza biodiesel, zaś “xx” to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. Na powyższym obrazku “B7” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 7% biodiesla, zaś “B10” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 10% biodiesla. “B” dla “biodiesla” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny procentowy poziom biodiesla w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) może zawierać olej napędowy, oznaczony danym znakiem.

• KWADRAT UŻYWANY JEST TAKŻE DLA “XTL», który jest parafinowym olejem napędowym, wytwarzanym z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa, w procesie syntezy lub hydrorafinacji, a którego skład jest prawie identyczny z tradycyjnym olejem napędowym, uzyskiwanym z ropy naftowej. Stosowna norma CEN dla XTL to EN15940. «XTL» oznacza tu parafinowy olej napędowy, używany jako czyste paliwo. Norma EN15940 zezwala, by parafinowy olej napędowy zawierał do 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

• ROMB DLA PALIW GAZOWYCH. Informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (“H2”), sprężonym gazem ziemnym (“CNG”), skroplonym gazem ziemnym (“LNG”) lub gazem płynnym (“LPG”).

Jak nowe oznaczenia będą miały się do cen, do wartości oktanowych paliwa, czy do paliw ulepszonych – o to zapytaliśmy eksperta, odpowiedź już niedługo. 

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl