Zwrot wadliwego motocyklu używanego – gwarancje, rękojmia, reklamacje

- Artykuł Sponsorowany

Czy można zwrócić zakupiony motocykl używany? Niektórym motocyklistom, wydaje się to niemożliwe, ale jednak w niektórych przypadków konsumenci mają do tego pełne prawo! Dowiedz się, kiedy masz możliwość reklamować używany pojazd.

Tekst przygotowany przez eksperta z firmy MOTO-HOME z Poznania – Krzysztofa Szymańskiego 

Reklamacja używanego i motoru – gwarancja a rękojmia

Kupując motor używany, warto dokładnie zrozumieć, na czym polegają gwarancja i rękojmia, ponieważ oba te pojęcia mają znaczący wpływ na prawa konsumenta. Chociaż oba terminy są często używane zamiennie, to nie są identyczne i dają różne możliwości reklamowania zakupionego pojazdy.

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem, które sprzedawca lub producent może zaoferować kupującemu. Jest to swojego rodzaju obietnica, że produkt (w tym przypadku motor używany) będzie funkcjonował prawidłowo przez określony czas lub do osiągnięcia określonego przebiegu. Gwarancja zazwyczaj obejmuje konkretne komponenty pojazdu lub typy usterek i może być ograniczona czasowo. Jeżeli usterka pojawi się w tym okresie, sprzedawca lub producent zobowiązany jest do naprawy motocykla bez dodatkowych kosztów dla klienta, a czasem nawet do wymiany pojazdu na nowy.

Rękojmia, z kolei, jest ustawowym obowiązkiem sprzedawcy, który gwarantuje zgodność towaru z umową na moment jego sprzedaży. W praktyce oznacza to, że motor kupiony przez konsumenta powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych w momencie zakupu. Jeśli wada zostanie odkryta później, kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi, domagając się naprawy, wymiany na inny model, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada jest na tyle poważna, że uniemożliwia korzystanie z pojazdu lub sama naprawa jest po prostu nieopłacalna. 

Jedną z głównych różnic między gwarancją a rękojmią jest fakt, że w przypadku gwarancji to sprzedawca lub producent określa warunki jej udzielenia oraz zakres pokrycia. Natomiast rękojmia jest regulowana przez prawo i zapewnia ochronę na bardziej ogólnych zasadach.

Znajomość tych różnic pozwala lepiej zrozumieć swoje prawa i możliwości działania w przypadku problemów z zakupionym używanym motocyklem. Przy zakupie warto więc sprawdzić nie tylko stan techniczny pojazdu, ale także warunki gwarancji oraz zrozumieć prawa wynikające z rękojmi.

Rękojmia – reklamacja używanego motocyklu

Rękojmia to podstawowe narzędzie prawne, które pozwala chronić konsumentów w przypadku stwierdzenia wad w zakupionym  motocyklu. To bardzo przydatna możliwość dla kierowców korzystających ze skupów motocykli lub komisów. 

Rękojmia ma za zadanie chronić kupujących przed konsekwencjami zakupu wadliwego produktu, w tym przypadku używanego motoru. Zasady rękojmi określone są w Kodeksie cywilnym i obejmują różne scenariusze, które mogą wynikać z zakupu pojazdu z ukrytymi wadami.

Zgodnie z prawem, jeśli pojazd używany zakupiony został z wadą, która istniała już w momencie sprzedaży, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Ważne jest, by pamiętać, że podstawowym warunkiem skorzystania z rękojmi jest stwierdzenie, iż wada nie wynika z naturalnego zużycia pojazdu, czyli jest to wada istotna, która wpływa na funkcjonowanie motoru. Oznacza to, że po 3 latach jazdy, nie możemy stwierdzić że motor miał ukrytą wadę silnika w momencie zakupu motoru, a wada powstała w trakcie eksploatacji pojazdu.

Konsument, odkrywając jednak ukrytą wadę, może wybrać jedną z kilku dostępnych opcji:

  1. Naprawa pojazdu – sprzedawca zobowiązany jest naprawić wadliwy pojazd na własny koszt. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, kupujący może domagać się innej formy zadośćuczynienia.
  2. Wymiana pojazdu na wolny od wad – choć ta opcja jest rzadko wybierana ze względu na trudności związane z odnalezieniem identycznego modelu używanego, jest prawnie możliwa, jeśli obie strony na to przystaną.
  3. Obniżenie ceny – jeśli wada nie uniemożliwia korzystania z pojazdu, ale wpływa na jego wartość, kupujący może żądać obniżenia ceny.
  4. Odstąpienie od umowy – w przypadku poważnych wad, które uniemożliwiają używanie motocyklu zgodnie z przeznaczeniem, kupujący może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu całości zapłaconej kwoty.

Rękojmia obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu, jednakże w praktyce, aby móc efektywnie dochodzić swoich praw, zaleca się zgłaszanie wad jak najszybciej po ich stwierdzeniu.

Dodatkowo, warto pamiętać o możliwości reklamacji wady prawnej, takiej jak przekręcony licznik czy zastaw komorniczy. W takich przypadkach kupujący również ma prawo dochodzić swoich roszczeń na mocy rękojmi.

Rękojmia stanowi zatem istotny element ochrony konsumenta, dając szerokie możliwości reagowania na różne problemy wynikające z zakupu motocyklu. Jest to szczególnie ważne w kontekście rynku motocyklów używanych, gdzie ryzyko zakupu wadliwego pojazdu jest znacznie wyższe.

Reklamacje używanego motocyklu – kiedy i jak możesz zgłaszać problemy?

Proces reklamacji motocyklu używanego jest ściśle regulowany prawem, które zapewnia kupującym ochronę i możliwość dochodzenia swoich praw.

Kiedy można zgłosić reklamację? Zgodnie z prawem, reklamację można złożyć w dowolnym momencie w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Ważne jest, by pamiętać, że reklamacja powinna być zgłaszana bezpośrednio do sprzedawcy, a nie do producenta pojazdu, chyba że sprzedawca i producent to ta sama jednostka – choć w przypadku motocykla używanego, takie przypadki raczej nie występują. 

Jak zgłosić reklamację?

  1. Dokumentacja – najpierw, przygotuj wszelkie dokumenty potwierdzające zakup oraz dowody na istnienie wady (np. zdjęcia, opinie mechaników).
  2. Pismo reklamacyjne następnie, należy sporządzić pismo reklamacyjne, w którym opiszesz stwierdzoną wadę, okoliczności jej wykrycia oraz swoje żądanie (naprawa, wymiana, obniżka ceny, odstąpienie od umowy).
  3. Dostarczenie reklamacji – pismo należy dostarczyć sprzedawcy osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty rejestrowanej, aby mieć potwierdzenie jego odbioru.

Reklamacja powinna być rozpatrzona przez sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli w tym czasie sprzedawca nie odpowie lub odpowiedź będzie niezadowalająca, kupujący ma prawo do skierowania sprawy do sądu lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.

Kupujący powinien pamiętać, że w przypadku motocyklów zakupionych przez Internet, istnieje dodatkowa ochrona w postaci prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jest to szczególnie ważne, gdy zakup nie spełnia oczekiwań konsumenta. UWAGA: w przypadku zakupu motoru stacjonarnie (np. w skupie pojazdów) nie można reklamować zakupionego pojazdu bez podania przyczyny. 

Podsumowanie – jak zwrócić używany motocykl?

Zakup motocyklu używanego wiąże się z wieloma ryzykami, ale również z możliwościami, które chronią konsumenta przed potencjalnymi nieprawidłowościami. Omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z gwarancjami, rękojmią i procesem reklamacji, które każdy kupujący powinien znać i rozumieć.

Gwarancje oferują dodatkowe zabezpieczenie, które jest dobrowolne i może być różnie kształtowane przez sprzedawców czy producentów. Chociaż nie są one obowiązkowe, mogą stanowić znaczące ułatwienie w utrzymaniu motoru w dobrym stanie technicznym.

Rękojmia, będąca ustawowym obowiązkiem sprzedawcy, zapewnia konsumentom ochronę na wypadek, gdy zakupiony motocykl okaże się wadliwy na moment sprzedaży. Daje ona szerokie możliwości działania – od naprawy i wymiany, przez obniżenie ceny, aż po odstąpienie od umowy.

Reklamacje są prawnie zabezpieczonym sposobem na dochodzenie swoich praw. Konsument ma możliwość zgłoszenia problemu w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Proces reklamacji wymaga od kupującego odpowiedniego dokumentowania wad oraz składania formalnego pisma reklamacyjnego.

Pamiętaj, że w przypadku zakupów dokonanych przez Internet, istnieje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, co stanowi dodatkową ochronę konsumenta.

Znajomość tych praw i procedur nie tylko zwiększa szanse na szybką i skuteczną reakcję w razie problemów, ale również pomaga w dokonywaniu bardziej świadomych i bezpiecznych zakupów na rynku motocykli używanych. Wiedza ta stanowi fundamentalne narzędzie, które pozwala konsumentom cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania motocyklu, minimalizując jednocześnie potencjalne ryzyko.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl