Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku prezentuje opinię akustyczną
MotoRmania
5 marca 2016

Dr. Andrzej Tyszecki z firmy Ekokonsult przygotował opinię, która potwierdza, że Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku można przygotować w taki sposób, że nie będą naruszone żadne normy emisji hałasu.

informacja prasowa

W podsumowaniu analizy znalazły się następujące wnioski: W obrębie jednostki urbanistycznej Św. Wojciech nie stwierdzono występowania funkcji terenów lub obiektów wyłączających możliwość realizacji tego rodzaju obiektów, pod warunkiem zastosowania środków łagodzących i ograniczających oddziaływania. Odpowiednie rozmieszczenie funkcji w obrębie Centrum oraz dostępne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne umożliwiają ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane zagospodarowanie Centrum – na etapie wstępnej koncepcji – topografia terenu i jego dotychczasowe użytkowanie umożliwiają kształtowanie przyszłego zagospodarowania w sposób znacząco ograniczający propagację hałasu poza terenami Centrum.

Opinia została oparta na analizie położenia terenu i dostępnych rozwiązaniach technicznych, które wykorzystuje się do zabezpieczenia środowiska przed uciążliwościami dźwiękowymi. Dr Andrzej Tyszecki przygotował opinię na zlecenie Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, która zadeklarowała chęć finansowania budowy tego obiektu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wspólnie z Miastem Gdańsk.

– Dla nas, jako potencjalnego inwestora jest to dobra wiadomość. – mówi Krzysztof Król, rzecznik prasowy BGI. Poprosiliśmy o przygotowanie takiej analizy zanim podejmiemy dalsze kroki na rzecz budowy kompleksu. Bardzo nam zależy, aby obiekt nie stanowił uciążliwości dla żadnego z przyszłych jego sąsiadów. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji na terenie przyszłego Centrum powinno być uzależnione od wyników precyzyjnych badań terenowych, które zadecydują co, i w którym miejscu można na tym terenie zbudować i jak zabezpieczyć, aby spełnić najbardziej wyśrubowane normy. Ta opinia to ważny krok nie tylko dla nas, ale i wszystkich fanów sportów motorowych w Polsce. Mamy szansę zbudować obiekt, który uczyni z Gdańska najważniejsze miejsce na mapie sportu motorowego, którego do tej pory w naszym kraju bardzo brakuje.

Bałtycka Grupa Inwestycyjna potwierdza, że realizacja tej inwestycji wymagała będzie prowadzenia rzeczowego dialogu społecznego z mieszkańcami okolicznych terenów. Jeżeli to Bałtycka Grupa Inwestycyjna zostanie wyłoniona jako inwestor Narodowego Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji, z całą pewnością przeprowadzimy szerokie konsultacje społeczne, na które zaprosimy wszystkie zainteresowane strony. – deklaruje Krzysztof Król

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły