Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowe znaki odcinkowego pomiaru prędkości

- Piotr Jędrzejak

Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości.

Celem podjętych działań i wprowadzenia nowego znaku jest dokładne rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości, aby kierowcy nie mylili go z punktowym pomiarem prędkości przez fotoradar. Tak jak zapowiadaliśmy w lutym 2019 r., Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło nowelizację przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” wskaże koniec tego odcinka.

Nowe znaki D-51a oraz D-51b

Nowe znaki D-51a oraz D-51b informujące o automatycznej kontroli średniej prędkości.

Obecnie znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” stosowany jest zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie dodatkowej tabliczki T-1a pod znakiem D-51. Tabliczka informuje o długości odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o pomiarze prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Dotychczasowy znak D-51 oraz nieczytelna tabliczka informująca o kontroli średniej prędkości. Te znaki mogą obowiązywać do sierpnia 2021 roku.

Dotychczasowy znak D-51 oraz nieczytelna tabliczka T-1a informująca o kontroli średniej prędkości. Te znaki mogą obowiązywać do sierpnia 2021 roku.

Nowe regulacje rozszerzają ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości od miejsca znaku informacyjnego, do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a na wcześniejszym odcinku drogi, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Nowe przepisy wejdą w życie 13 sierpnia 2019 roku, ale dotychczasowe znaki będą mogły obowiązywać jeszcze przez 24 miesiące, czyli do sierpnia 2021 roku.

Pomimo, że nowe znaki zdecydowanie ułatwią jazdę, to zamieszanie dookoła odcinkowego pomiaru prędkości nie zakończyło się. Wciąż czekamy na raport NIK w sprawie m.in. skuteczności odcinkowego pomiaru. Ponadto niedawno ktoś pozwał ITD, bo odcinkowy pomiar narusza prywatność. Zresztą z tego samego powodu odcinkowy pomiar został zakazany w Niemczech.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, dnia 30 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia:
– w sprawie znaków i sygnałów drogowych
oraz

– w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl