Autodrom Pomorze w tarapatach – jest petycja do podpisania!
Piotr Jędrzejak
27 sierpnia 2018

Gmina ogranicza działalność ODTJ-u. W odpowiedzi powstała publiczna petycja.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze”, znany także jako tor Pszczółki, otwarty został w 2015 roku. Był to pierwszy tego typu obiekt w województwie pomorskim, a szybko stał się także jednym z najbardziej popularnych, polskich torów. Niestety nie wszyscy podzielają sympatię do tego obiektu.

Tor Pszczółki nie do końca podoba się okolicznym mieszkańcom. Do tego stopnia, że Rada Gminy Pszczółki przyjęła uchwałę, która weszła w życie 19. czerwca, a która ogranicza czasową możliwość funkcjonowania obiektu. Według nowej uchwały, ODTJ Autodrom Pomorze może jedynie w dni robocze, jedynie w godzinach 8:00 – 18:00.

Taki stan rzeczy w opinii właścicieli obiektu narusza prawo. Całe uzasadnienie zostało dobrze opisane przez właścicieli na petycji online, którą każdy z Was może podpisać kilkoma kliknięciami.

Sami przecież wiecie, jak ważne są szkolenia i podnoszenie własnych umiejętności na 2 i 4 kołach. A gdzie robić to w bezpieczniejszych warunkach, niż na torze? Raz ludzie narzekają, że kierowcy nie potrafią jeździć, a młodzież szaleje na drogach, a innym razem narzekają, że ktoś jeździ po torze i podnosi umiejętności…

Poniżej wklejamy treść petycji, ale podpisać możecie ją na tej stronie (klik).

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o powzięcie wszelkich dostępnych kroków i użycia wszelkich możliwych środków, mających na celu zmianę postanowień Uchwały Rady Gminy Pszczółki z dn. 19-06-2018 nr XXXIX/358/18 w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

W naszej ocenie uchwała w rażący sposób narusza prawo. Przemawiają za tym następujące argumenty:

– brak faktycznej podstawy i uzasadnienia do ustanowienia zakazu, w tym negatywnego oddziaływania na środowisko;

– podjęcie uchwały oparte zostało na wyrywkowych danych z jednostkowego badania (pomijając inne);

– naruszenie zasady równości – uchwała wprowadza zakazy dotyczące wyłącznie jednego podmiotu, czyli Autodromu Pomorze. Nie ma bowiem w granicach Gminy żadnego innego podmiotu, którego instalacja odpowiada charakterystyce ujętej w Uchwale;

– naruszenie zasady swobody działalności gospodarczej – Rada Gminy nie dokonała żadnej analizy wpływu działalności Autodromu w odniesieniu do „zapewnienia odpowiednich warunków do życia i wypoczynku mieszkańcom Gminy”.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż na prowadzeniu przez PORD w Gdańsku Ośrodka w Pszczółkach zyskują lokalni przedsiębiorcy – hotele, gastronomia, sklepy, lokalne stacje paliw, usługodawcy. Dla nich są to realne zyski.

Działalność ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez szkolenia, treningi, aż wreszcie zaspokojenie głodu motoryzacyjnej adrenaliny w warunkach bezpiecznych i kontrolowanych.

Piotr Jędrzejak
Redaktor naczelny

Głównodowodzący portalem. Nie je, nie śpi, żyje newsami ze świata motocyklowego. Związany z laptopem. Zdarza mu się poprawiać "waCHacze" po kumplach z redakcji. Po mieście szaleje Street Triplem 675. Skontaktuj się Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły