Alkomat nie tylko na drodze! Policja może cię dopaść w pracy.
MotoRmania
9 marca 2020

W przypadku, gdy pracodawca ma wobec pracownika podejrzenie o spożycie alkoholu, może  zastosować alkomat. Nie uprawnia go to jednak do dowolnego badania wszystkich zatrudnionych.

To, że pracownik podlega obowiązkowi badania pod kątem spożycia alkoholu jest bezdyskusyjne – kwestią sporną może być jedynie sytuacja, gdy pracodawca będzie chciał taką kontrolę wykonać samodzielnie.

Urząd Ochrony Danych Osobowych i MInisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznały, że badanie może być przeprowadzone jedynie przez uprawnione do tego organy- policję, straż miejską, straż gminną, z drugiej zaś strony pracodawca ma obowiązek (a nie uprawnienie), nie dopuścić do pracy osoby, wobec której zaistniało podejrzenie o spożycie alkoholu. Innymi słowy, pracodawca musi odsunąć taką osobę od pracy, a żeby to zrobić powinien dysponować narzędziami, które mu umożliwią realizację tego obowiązku.

Krótko mówiąc jeżeli przyjechałeś do pracy „wczorajszy” i masz przełożonego, który cie nie lubi  może być to twój ostatni dzień w firmie. Malo tego, jeżeli wezwana policja sprawdzi przekroczony limit alkoholu w wydychanym powietrzu, a świadkowie zeznają, że przed chwilą przyjechałeś i nie piłeś nic w pracy to może się skończyć odebraniem prawa jazdy.

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły