Motocyklem na prawie jazdy kat B – jak to jest za granicą ? cz.1

- Karol Plata-Nalborski

Wprowadzony niedawno w Polsce przepis, uprawniający posiadaczy kat. B od co najmniej 3 lat do prowadzenia motocykli o pojemności silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy nie większej niż 0,1 kW/kg, obowiązuje wyłącznie na terenie kraju.

Chcąc jeździć bez przeszkód zagranicą na lekkich motocyklach powinniśmy postarać się o kat. A1, której uprawnienia mają charakter międzynarodowy. W przypadku większych pojemności – zwłaszcza gdy wyruszamy do krajów, gdzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy – warto wyrobić sobie kat. A, gdyż na tym etapie A2 nie jest w nim odnotowywana.

Są jednak Państwa, w których istnieje możliwość poruszania się motocyklami na samochodowym prawie jazdy. Są to niektóre rejony USA i Europy.

Wuj Sam mówi: Dość!

Do niedawna jeszcze w Stanach Zjednoczonych Ameryki mieliśmy zasadniczo prawo do prowadzenia lekkiego motocykla o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3 (a w niektórych przypadkach nawet wyższych pojemności) na tzw. Class D (full car driving licence / operator licence) – odpowiedniku naszego prawa jazdy kat. B. Po 1990 r. regulacje prawne dotyczące prowadzenia motocykli stopniowo ulegały zaostrzeniu z uwagi na rosnące statystyki wypadków z udziałem motocyklistów. Należy podkreślić zarazem, iż poszczególne stany USA posiadają bardzo zróżnicowane uregulowania prawne dotyczące kategorii i zakresu praw jazdy, choć w większości przypadków tzw. Class D wystarczy do prowadzenia motorowerów, ale dla motocykli, nawet tych o mniejszej pojemności, wymagana jest odrębna licencja M. Pewnym wyjątkiem jest stan Alabama, w którym można prowadzić motocykl na zwykłej licencji D, a licencja M jest ograniczona czasowo i przeznaczona głównie dla osób niepełnoletnich.

Generalnie, wiele może też zależeć od daty nabycia uprawnień, dlatego warto przed wyjazdem zasięgnąć informacji w lokalnych władzach stanowych odnośnie pojazdów, które możemy prowadzić na naszym prawie jazdy. Zainteresowanych odsyłamy również do poniższych publikacji:

1. „Do you need a Class M endorsement to ride a motorcycle in AL?”, Reddit ALABAMA
2. „Foreign Visitors Driving in the U.S.”, GOV.USA
3. „Driver’s license in the United States”, Wikipedia
4. „Motorcycles in the US. Regulations, permits and insurances”
5. „State Motorcycle Laws”

Unia: pozwalam, ale nie narzucam

Znacznie bardziej przejrzysta jest sytuacja w krajach Unii Europejskiej, gdzie prawo wspólnotowe wyznacza dość jasne granice w kwestii uprawnień do kierowania pojazdami. Obowiązująca od stycznia 2013 r. dyrektywa nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, w art. 6 ust. 3 wyraźnie stanowi, jak daleko mogą sięgać uprawnienia kategorii B na motocykle:

„W odniesieniu do kierowania pojazdami na własnym terytorium państwa członkowskie mogą przyznać następującą równoważność kategorii:

a) prawo jazdy kategorii B uprawniające do kierowania motocyklami trzykołowymi uprawnia do kierowania motocyklami trzykołowymi o mocy ponad 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ma co najmniej 21 lat;

b) prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami kategorii A1.

W związku z tym, że niniejszy ustęp zachowuje ważność tylko na terytoriach państw członkowskich, nie zamieszczają one na prawie jazdy adnotacji o uprawnieniach do kierowania tymi pojazdami.”

Powyższy zapis można wyraźnie odczytać jako możliwość, a nie obowiązek wprowadzenia dodatkowych uprawnień w państwach członkowskich UE. Nie jest on zresztą nowością, lecz stanowi konsekwencję zapisów uprzednio obowiązującej Dyrektywy nr 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (art. 3 ust. 2 oraz art. 5 ust. 3) oraz – na tym tle – rozwiązań już obowiązujących w niektórych krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza Włoch i Hiszpanii).

Każdy sobie rzepkę skrobie

Poniżej przedstawiamy listę krajów europejskich (poza Polską) z podziałem na grupy, w których istnieją możliwości jazdy motocyklem na prawie jazdy kat. B.

I. Państwa europejskie, w których można jeździć niektórymi rodzajami motocykli bez odbycia dodatkowych szkoleń:

–        Belgia,

–        Czechy,

–        Hiszpania,

–        Łotwa,

–        Portugalia,

–        Słowacja,

–        Włochy

II. Państwa europejskie, w których można jeździć niektórymi rodzajami motocykli po odbyciu dodatkowego szkolenia:

–        Austria,

–        Francja,

–        Luksemburg,

–        Wielka Brytania.

III. Państwa europejskie, gdzie w niektórych przypadkach posiadacze kat. B mogą otrzymać A1 „gratis” lub też zdobyć tego rodzaju uprawnienia po zaliczeniu uproszczonego kursu i egzaminu:

–        Niemcy,

–        Norwegia,

–        Szwajcaria,

–        Węgry.

W kolejnych częściach artykułu szczegółowo przedstawimy regulacje prawne obowiązujące w powyższych krajach.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl