Motocyklem na prawie jazdy kat. B – jak to jest za granicą? cz.2

- Karol Plata-Nalborski

W poprzednim artykule pisaliśmy ogólnie o tym, jak wygląda kwestia prowadzenia motocykla o poj 125 ccm3 w różnych państwach. W drugiej części artykułu chcielibyśmy przedstawić regulacje prawne obowiązujące w krajach europejskich, gdzie istnieje możliwość jazdy motocyklem na kat. B bez odbywania dodatkowych szkoleń (czyli tak jak w Polsce). 

Dotyczy to takich państw, jak Belgia, Czechy, Hiszpania, Łotwa, Portugalia, Słowacja oraz Włochy, choć tym ostatnim – z uwagi na specyfikę – poświęcona zostanie odrębna publikacja. Dla ułatwienia, dla każdego kraju podajemy źródła informacji wraz z odnośnikami w celu ułatwienia ich ewentualnej weryfikacji.

Belgia

W Belgii istnieje możliwość prowadzenia na kat. B motocykla o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW. Uprawnienie te dotyczy jednak wyłącznie posiadaczy belgijskiego prawa jazdy od co najmniej dwóch lat.

Przywilej ten został wprowadzony dekretem królewskim z dnia 28 grudnia 2006 r. (opublikowanym 10 stycznia 2007 r.). W rzeczywistości obowiązywał on już wcześniej – od 1998 r., lecz został zniesiony w 2001 r. przez ówczesną Minister Komunikacji Isabelle Durant.

Źródło:

1. „European Driving Licence”, Wikipedia

2. „Le permis de conduire Belge”

Czechy

W Republice Czeskiej od 19 stycznia 2013 r. kategoria B prawa jazdy daje możliwość prowadzenia wszystkich lekkich motocykli właściwych dla kat. A1, z jednoczesnym ograniczeniem do automatycznej skrzyni biegów. W grupie tej znajdują się następujące pojazdy:

– motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

– motocykle trzykołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Ponadto, posiadacze prawa jazdy B, którzy ukończyli 21 lat, mają prawo kierować motocyklami trójkołowymi bez ograniczeń dotyczących mocy i stosunku mocy do masy oraz skrzyni biegów.

Źródło:

1. „Předpis č. 297/2011 Sb.”: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-297

2. „Řidičská oprávnění a řidičské průkazy”, BESIP

3. „Skupiny řidičského oprávnění”, Wikipedia

Hiszpania

Kat. B prawa jazdy uprawnia do prowadzenia następujących motocykli na terenie Hiszpanii:

a) pojazdów należących do kategorii A1, tj.:

– motocykli lekkich o pojemności silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

– motocykli trójkołowych o mocy do 15 kW;

b) motocykli trójkołowych powyżej 15 kW.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia motocykli należących do kat. A1 jest posiadanie prawa jazdy kat. B przez okres minimum 3 lat, a w przypadku trójkołowców powyżej 15 kW – ukończone 21 lat.

Główna różnica między regulacjami prawnymi obowiązującymi w Hiszpanii a w Polsce polega na tym, że mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, posiadający prawo jazdy kat. B, mogą prowadzić wszystkie motocykle należące do klasy A1 (w tym trajki do 15 kW) oraz trójkołowce powyżej 15 kW, a w naszym kraju – wyłącznie motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Źródło:

1. „Autorización para la conducción de vehículos”, Wikipedia
2.„Expedición de permisos de conducción, Dirección General de Tráfico

Łotwa

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do prowadzenia następujących motocykli na terenie Łotwy (bez względu na czas posiadania uprawnień):

–        motocykli lekkich o pojemności silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

–        motocykli trójkołowych o mocy do 15 kW;

–        motocykli trójkołowych powyżej 15 kW, pod warunkiem ukończenia 21 lat.

Źródło:
1.„AUTOSKOLA AUTOPROFS”: http://www.autoprofs.lv/

2. Deniss Fedotovs, „Kā izvēlēties motorolleri, 18.07.2011

3. Motoskolas un instruktori”, Super Bike

4. Vadītāja apliecības saņemšana”, CSDD

Portugalia

W Portugalii prawo jazdy kat. B pozwala jeździć motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW, jeśli spełniony został jeden z poniższych warunków:

–        ukończone 25 lat i/lub

–        posiadanie licencji uprawniającej do prowadzenia motorowerów.

Osoba, która nie spełnia żadnego z powyższych warunków, a chciałaby prowadzić lekki motocykl, musi odbyć dodatkowe szkolenie i zdać egzamin (w praktyce obecnej sytuacji prawnej od 2013 r.: wyrobić kat. AM).

Powyższe zasady zostały wprowadzone ustawą nr 78/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Źródło:

1. „Carta de condução”, Wikipedia

2. „Lei n.º 78/2009 de 13 de Agosto”, Diário da República, 1.ª série — N.º 156 — 13 de Agosto de 2009:

3. „Motociclos”, Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. I.P.:

Słowacja

Wzorem Czech, Słowacja wprowadziła regulacje umożliwiające kierowcom samochodów osobowych poruszanie się lekkimi motocyklami. Od 1 maja 2013 r. obowiązuje prawo, w myśl którego posiadacze prawa jazdy kat. B od co najmniej dwóch lat mają możliwość prowadzenia motocykla o pojemności do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, z automatyczną skrzynią biegów.

Źródło:

1. „Novela zákona o cestnej premávke „vodičák B na skútre do 125 ccm” prináša okrem pozitív aj riziká”, Motoride.sk

2. „Vodiči s preukazom skupiny B môžu od mája riadiť aj motorku do 125 cm3”,  TERAZ Slovensko

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl