Kraków wprowadza pierwszą w Polsce strefę czystego transportu.

Po zamieszaniu związanym ze strefą ograniczonego ruchu w stolicy małopolski, Kraków w końcu znalazł sposób na poprawienie jakości powietrza. Od jutra, czyli od 5 stycznia 2019 roku w Krakowie, w obszarze turystycznym kwartału Kazimierz, wprowadzona zostanie pierwsza w Polsce „strefa czystego transportu”.

Według ustawy o elektromobilności, „strefa” jest narzędziem służącym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, a także podnoszącym ich komfort poruszania się.

Strefa czystego transportu będzie testowo obowiązywać przez pół roku. Jeśli projekt się sprawdzi, będzie wprowadzony na stałe.

Po wprowadzeniu strefy czystego transportu na Kazimierz prawo wjazdu będą mieli mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy (do końca 2025 r. – później musieliby się wyposażyć w samochody niskoemisyjne) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi wjazd będą miały jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG. Ograniczenie wjazdu obejmuje również motocykle.

Ulice objęte Strefą Czystego Transportu.

Ulice objęte Strefą Czystego Transportu w Krakowie.

Zgodnie z zebranymi uwagami od mieszkańców wprowadzone zostały odpowiednie korekty do projektu uchwały – mieszkańcy Kazimierza są przychylni rozwiązaniu.

Znaki D-54 i D-55 wyznaczające strefę czystego transportu.

Znaki D-54 i D-55 wyznaczające strefę czystego transportu.