Korytarz życia oraz jazda na suwak: nowelizacja coraz bliżej, czeka na akceptację Sejmu
Piotr Jędrzejak
11 września 2019

Korytarz życia wejdzie w życie od 1 listopada 2019, a jazda na suwak po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polska w końcu przesunie się o krok dalej na ścieżce ewolucji prawa i kultury na drogach. Już w marcu oraz w czerwcu 2019 informowaliśmy o pracach nad nowelizacją, która wprowadzi do Prawa o Ruchu Drogowym zapisy formalizujące jazdę na suwak oraz formowanie korytarza życia.

Dnia 5. września Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza to, że nowelizacja musi teraz trafić pod obrady Sejmu. Nie przewiduje się, aby Sejm wprowadzał poważne poprawki lub blokował nową ustawę, ponieważ jak informuje MI:

„Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw”.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Nowe przepisy jasno określą zasady formowania korytarza życia, czyli przejazdu dla służb ratunkowych w przypadku powstania zatoru np. na drodze szybkiego ruchu. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym. Umożliwione będzie skorzystanie z pobocza lub pasa rozdzielającego.

Piotr Jędrzejak
Redaktor naczelny

Głównodowodzący portalem. Nie je, nie śpi, żyje newsami ze świata motocyklowego. Związany z laptopem. Zdarza mu się poprawiać "waCHacze" po kumplach z redakcji. Po mieście szaleje Street Triplem 675. Skontaktuj się Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły