http://www.youtube.com/watch?v=04ZqLj_AJA8

II część ósmego odcinka z dwunastu, filmu Orlen Australia Tour – wyprawa Motocyklowa do Australii