Historycznie – motocyklizm w latach 1998-2014

- Karol Plata-Nalborski

Poprzez serię czterech artykułów chcielibyśmy przedstawić Wam proces historycznej ewolucji najważniejszych regulacji prawnych dotyczących motocykli i motorowerów (kategorie pozwoleń / praw jazdy, prędkości, obowiązek noszenia kasku, jazda na światłach, kierunkowskazy itp.), które przez ostatnie 90 lat uległy dość znaczącej zmianie.

Pierwsze trzy części znajdziecie tutaj:
– 1918-1948
– 1948-1983
– 1984-1997

Od stycznia 1998 r. wszedł w życie nowy kodeks drogowy tj. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), która – wraz z wprowadzonymi do niej nowelizacjami – obowiązuje do dziś.

Dowód wystarczy…

Wśród najważniejszych nowości, które przyniosła w omawianych tu tematach, należy wymienić:

 • obowiązek jazdy na światłach mijania w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego;
 • możliwość jazdy rowerem, motorowerem oraz pojazdem zaprzęgowym bez – odpowiednio – karty rowerowej, motorowerowej i karty woźnicy, jeśli kierujący ukończył 18 lat (wspomniane dokumenty od tej pory miały dotyczyć tylko niepełnoletnich i wydawane były przez dyrektorów szkół, przy czym progi wiekowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej ustawy z 1983 );
 • wprowadzenie dodatkowych podkategorii prawa jazdy, A1 i B1 (oprócz tego również C1, D1, C1E i D1E), przy czym grupa A1 obejmuje pojazdy jednośladowe o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nie większej niż 11 kW, którymi można kierować mając ukończone 16 lat (grupa B1 objęła trój- i czterokołowce do 550 kg, z wyłączeniem motocykli);
 • wymóg ukończenia 17 lat dla osób ubiegających się o A lub B;
 • podwyższenie dopuszczalnych prędkości na autostradach do 130 km/h;
 • obowiązek wydania pełnego dowodu rejestracyjnego dla motoroweru (dalej nie wymagano żadnych przeglądów technicznych);
 • zmiana definicji motocykla na „pojazd samochodowy jednośladowy lub z wózkiem bocznym – wielośladowy”;
 • wprowadzenie odrębnej definicji motoroweru, oznaczającej „pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h”, obok roweru, którym miał być „pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem”;
 • wyjęcie motorowerów spod obowiązywania znaku B-9 („zakaz wjazdu rowerów”), jak również z możliwości korzystania ze ścieżek dla rowerów, w związku z rozdziałem definicji obydwu pojazdów;
 • zakaz jazdy motorowerem po jezdni obok innego uczestnika ruchu, a także poruszanie się nim po drogach ekspresowych i autostradach;
 • podano maksymalną możliwą wagę przyczepy lekkiej motocykla i motoroweru – do 100 kg
Wzor-prawa-jazdy-2013

Wzór prawa jazdy.

 

jazda w kasku quady

W kasku nawet na quadach!

 

znak D39 stary - nowy

Znak D39 – po lewej stare ograniczenia, po prawej nowe.

Unia daje, Unia zabiera…

W związku m.in. z wdrażaniem dyrektyw prawa Unii Europejskiej w kolejnych latach, w niemal wszystkich ww. obszarach zaszły istotne zmiany. Przede wszystkim:

 • wprowadzono obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały rok (lub na światłach do jazdy dziennej w ciągu dnia, które jednak nie są przewidziane dla motocykli i motorowerów);
 • zniesiono uprawnienie do kierowania motorowerami z uwagi na osiągnięcie pełnoletności (nie dotyczy to osób, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 ). Osobą uprawnioną jest od tej pory posiadacz każdej kategorii prawa jazdy lub specjalnej kat. AM, która zastąpiła kartę motorowerową i jest dostępna od 14 roku życia (istniała możliwość wymiany wydanych wcześniej kart motorowerowych na prawa jazdy AM);
 • wprowadzono dodatkową kategorię prawa jazdy: A2, która dotyczy motocykli o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg (dostępna jest ona od 18 roku życia);
 • rozszerzono kategorię A1 o motocykle trójkołowe do 15 kW bez względu na pojemność oraz dodano wymóg stosunku mocy do masy (dla jednośladów o pojemności do 125 cm3) na poziomie 0,1 kW/kg;
 • podwyższono minimalny wiek dla kategorii B na 18 lat oraz 24 lata dla kategorii A (istnieje możliwość ominięcia tego progu, gdy kierujący posiada od 2-ch lat prawo jazdy A2);
 • podwyższono dopuszczalne prędkości maksymalne na drogach ekspresowych i autostradach do odpowiednio 120 i 140 km/h;
 • wprowadzono obowiązek przeglądów technicznych dla motorowerów (nowy pojazd – po 3 latach, a następnie co 2 lata);
 • zmieniono definicję motocykla na „pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół”;
 • zmieniono definicję motoroweru na „pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy  do 45 km/h”;
 • zmieniono definicję roweru na „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”, tym samym wyłączając bezdyskusyjnie z tej kategorii jakiekolwiek rowery z pomocniczym silnikiem spalinowym lub elektrycznym, nie spełniającym powyższej definicji (właściwa kategoria dla nich to motorower bądź motocykl);
 • zniesiono obowiązek jazdy w kasku (hełmie ochronnym) w przypadku motocykla, który wyposażony został fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz wprowadzono taki obowiązek dla czterokołowców;
 • wprowadzono uprawnienie (ważne jedynie na terytorium RP) dla posiadaczy prawa jazdy B do „kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm 3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat”, które obowiązuje od 24 sierpnia 2014 r.
obowiązek jazdy na swiatlach

Obowiązek jazdy na światłach. Nowe motocykle (tutaj HD Road Glide 2015) mają już LEDy…

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl