Póki co nie ma obowiązku wymiany prawka, ale najpóźniej będzie można to zrobić w 2033 roku – wtedy posiadacze prawa jazdy bezterminowego otrzymają prawko na maksymalnie 15 lat.

Od dzisiaj, od dnia 4 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór dokumentu prawa jazdy. Władze doszły do słusznego wniosku, że „prawko” ma poświadczać o uprawnieniach do kierowania pojazdami, a nie o miejscu zameldowania, dlatego z nowego prawa jazdy zniknęło pole z adresem. To dobra wiadomość – od teraz po przeprowadzce nie będziemy zmuszeni do wymiany dokumentu.

Nowy wzór prawa jazdy otrzymają wszyscy, którym dokument będzie wydawany od dziś. Dotychczasowi posiadacze nie mają obowiązku wymiany aktualnego dokumentu… Jednak nie ma co się zanadto cieszyć.

Z kolei w latach 2028-2033 przeprowadzona zostanie kampania obowiązkowej wymiany prawa jazdy – obejmie ona wszystkich, wliczając posiadaczy bezterminowego prawka. Wtedy prawo jazdy wydawane będzie na co najwyżej 15 lat.

[AKTUALIZACJA]

Zgodnie z doniesieniami naszych czytelników, wymiana prawka dotyczy jedynie samego plastikowego blankietu. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, osoba która otrzymała uprawnienia do kierowania pojazdem jako BEZTERMINOWE, nie może otrzymać nagle wpisu określającego ważność uprawnień. [Źródło: auto.dziennik.pl]

Wymiana dokumentu prawa jazdy kosztowała będzie 100,50 zł.