#TakDlaToruŁódź – oświadczenie zarządu ODTJ Tor Łódź
Piotr Jędrzejak
22 lutego 2017

W ostatnich dniach prowadzona jest nagonka na jeden z najnowszych obiektów motorsportowych w Polsce, jedyny w woj. łódzkim – chodzi o Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Łódź.

MotoRmania odwiedziła ten obiekt już w sierpniu 2016 – testowaliśmy tam trzysetki. Obiekt bardzo się nam spodobał. Nitka toru ma 1,5 km długości i 8-12 metrów szerokości, a więc tor należy traktować raczej jako obiekt szkoleniowy, techniczny, a nie pełnowymiarowy tor wyścigowy. Jego niesamowitą jest wykorzystanie naturalnego wzniesienia – różnica poziomów na nitce toru wynosi 6 metrów. Krótko mówiąc, jest to świetny obiekt treningowy, a do tego jedyny w województwie łódzkim.

Pasio na KTMie Duke 390 na Torze Łódź. W tle płyta poślizgowa.

Niestety, mimo że działa dopiero kilka miesięcy, już dookoła ODTJ Tor Łódź zbierają się protestujący. Zarzucają nadmierny hałas oraz funkcjonowanie bez odpowiednich zezwoleń. Jak dość trafnie napisała osoba związana ze szkoleniem kierowców: „Krzyczą, że po nocach młodzi kierowcy wariują po ulicach a jednocześnie chcą zamknąć jedyny w województwie tor?!”

Na wszystkie zarzuty na temat nielegalnego funkcjonowania obiektu, zarząd postanowił odpowiedzieć oświadczeniem. Przeczytajcie i jeżeli jesteście za Torem Łódź, udostępniajcie tę informację z hashtagiem #TakDlaToruŁódź.

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w mediach i komentarzach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „Tor Łódź”, zarząd EcoRacing Sp. z o.o., będącej inwestorem realizującym budowę obiektu składa następujące oświadczenie.

1.Spółka EcoRacing podjęła decyzję o zakupie nieruchomości na terenie miejscowości Kiełmina gm. Stryków po przeanalizowaniu planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla obszaru położonego we wsiach Zelgoszcz i Kiełmina, który został uchwalony przez Radę Miejską w Strykowie w dniu 30 października 2009 r. Spółka EcoRacing powstała w listopadzie 2014 r., a zakup nieruchomości został sfinalizowany w grudniu 2015 r. Z tych względów zarzuty, jakoby spółka wpłynęła na proces podejmowania tej uchwały zapewniając sobie korzystny dla swoich zamierzeń inwestycyjnych plan zagospodarowania przestrzennego są bezpodstawne.

2. Pierwotnie zamierzeniem spółki EcoRacing była budowa innowacyjnego toru do bezstykowego zasilania dla pojazdów elektrycznych. Pomimo dużego potencjalnego zainteresowania rozwojem tej technologii spółka nie zdołała pozyskać inwestora, który chociaż częściowo pokryłby koszty budowy obiektu, co wynika z dużego ryzyka ekonomicznego takiego przedsięwzięcia. Dlatego spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu funkcji obiektu o ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Ze względu na zmiany systemu szkolenia kierowców wprowadzone przepisami ustawy o kierujących pojazdami taki obiekt odpowiada przyszłym potrzebom kierowców, a rozszerzenie jego funkcji pozwoli na pozyskanie dochodów koniecznych do pokrycia bieżących kosztów jego utrzymania. Powyższa zmiana wymagała uzyskania nowej decyzji zezwalającej na budowę, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i opóźniło realizację inwestycji. Spółka dysponuje zatem ostateczną decyzją zezwalającą na budowę obiektu łączącego obie funkcje, przeznaczonego zarówno do badań nad eksperymentalnymi pojazdami elektrycznymi jak i do szkolenia kierowców na samochodach zasilanych silnikami spalinowymi. Wydanie każdej decyzji poprzedzone zostało sporządzeniem operatu środowiskowego oraz wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nieprawdziwy jest zatem powtarzany często zarzut, że obiekt wybudowany przez spółkę EcoRacing może być wykorzystywany wyłącznie przez pojazdy elektryczne.

3. Ze względu na założenia projektowe będące konsekwencją przyjętych przez inwestora funkcji obiekt nie nadaje się do organizowania wyścigów samochodowych. Nitka toru jest zbyt wąska aby możliwe było wykonanie manewru wyprzedzania, a nadto trasa toru składa się niemal wyłącznie z zakrętów, co wyklucza osiągnięcie prędkości wymaganych dla zorganizowania jakichkolwiek zawodów sportowych. Na tak ukształtowanej trasie można zorganizować jedynie wyścigi gokartów, ale organizacja takich imprez nie mieści się w profilu działalności spółki EcoRacing. Z tych względów nieprawdziwe są doniesienia o organizowaniu bądź zamiarze organizowania przez spółkę na obiekcie wyścigów samochodowych lub motocyklowych.

4. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z treścią zezwolenia na budowę i zatwierdzoną dokumentację projektową. Podczas budowy konieczne było wprowadzenie dodatkowych zmian w projekcie (z przyczyn całkowicie niezależnych od inwestora) co wymusiło potrzebę uzyskania kolejnej zmiany decyzji zezwalającej na budowę. Po zakończeniu budowy spółka wystąpiła o wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, a postępowanie w tej sprawie nie zostało na chwilę obecną zakończone, co w ocenie spółki EcoRacing wynika z innowacyjnego charakteru obiektu oraz skrupulatności organów nadzoru budowlanego kontrolujących zgodność wszystkich wykonanych robót z dokumentacją projektową. Należy podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają na spółkę obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, co jednak nie wyklucza uprawnienia inwestora do wystąpienia z wnioskiem o wydanie takiej decyzji (z którego EcoRacing skorzystała).

5. Spółka EcoRacing dysponuje urządzeniami do monitorowania natężenia hałasu emitowanego przez samochody i motocykle. Zgodnie z przyjętym przez spółkę regulaminem korzystania z obiektu pojazdy dopuszczone do ruchu na torze nie mogą emitować hałasu o natężeniu przekraczającym dopuszczalne przepisami normy (98 db). Zamieszczony na stronie spółki regulamin precyzuje warunki, w jakich będzie dokonywany pomiar hałasu. Ponieważ sprawa ta ma charakter priorytetowy, spółka deklaruje zamontowanie na obiekcie stałego monitoringu emitowanego hałasu, przy czym wyniki pomiaru byłyby na bieżąco zapisywane i archiwizowane, przy jednoczesnym udostępnieniu aktualnej sytuacji na torze za pośrednictwem strony internetowej spółki w trybie on-line. Dla zapewnienia obiektywizmu tych pomiarów spółka deklaruje gotowość uwzględnienia wszelkich uwag i zaleceń osób bądź instytucji zainteresowanych tym problemem.

Piotr Jędrzejak
Redaktor naczelny

Głównodowodzący portalem. Nie je, nie śpi, żyje newsami ze świata motocyklowego. Związany z laptopem. Zdarza mu się poprawiać "waCHacze" po kumplach z redakcji. Po mieście szaleje Street Triplem 675. Skontaktuj się Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły