Okres próbny dla młodych kierowców – nie dla motocyklistów?!

- Marcin Kukawka

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o ograniczeniach dla tzw. „młodych kierowców”. Spływa do mnie cała masa pytań co to będzie, jak to będzie oraz kto i czego powinien się w związku z tymi zmianami obawiać. Zatem wyjaśniam temat.

Od redakcji: Oryginalnie ten artykuł opublikowaliśmy w listopadowym numerze MotoRmanii (11-2015). Odpowiada jednak na tak ważne pytania, że postanowiliśmy zamieścić go również na naszym portalu.

Siadając do pisania tego artykułu myślałem, że łatwo i przyjemnie odpowiem na pojawiające się pytania. Najczęściej pytacie o to:

1. Czy zmiany i okres próbny dotyczyć będzie motocyklistów?
2. Czy zmieni się coś w uzyskiwaniu prawa jazdy na motocykl w nowym roku?
3. Czy wróci przepis, że motorowerem można kierować bez uprawnień?

Przeanalizowałem przepisy regulujące w/w kwestie i się przeraziłem. Wykonałem szereg telefonów do ludzi z branży, dotarłem aż do samego Ministerstwa i zasiałem wielkie przerażenie w środowisku, bo po raz kolejny okazało się, że Ustawodawca chciał dobrze, a wyszło jak zawsze!

TYLKO JEDNO JEST PEWNE

Na razie nie zapowiadają się żadne zmiany dotyczące szkolenia i egzaminowania na kategorie AM, A1, A2 i A. Nie zapowiada się również żadna zmiana mająca przywrócić uprzednią możliwość kierowania motorowerem bez posiadania uprawnień – pamiętajmy, że nadal osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku (data wejścia w życie ustawy o kierujących) i tak mogą kierować motorowerem legitymując się tylko dowodem osobistym.

OKRES PRÓBNY

Od 4 stycznia 2016 ma zacząć obowiązywać okres próbny dla tzw. „młodych kierowców”. W tym miejscu pojawia się najwięcej wątpliwości, zaś przepisy nie dają jednoznacznego ich rozstrzygnięcia. Wszyscy wokół głośno mówią o okresie próbnym dla kierowców kategorii B, ale co naprawdę stanowią w tym zakresie przepisy?

Przepis Art. 91 ust. 1 stanowi: „Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument”. Co ten zapis może oznaczać?

WERSJA LIGHT – okres próbny dotyczy osoby, która uzyskała kategorię B i tylko w zakresie tej kategorii

WERSJA HARD – uzyskanie prawa jazdy kategorii B uruchamia okres próbny i większość ograniczeń z niego wynikających będzie dotyczyła kierowcy bez względu na to jakim pojazdem będzie kierował. Czyli np. ktoś posiadał kategorię A1, to nagle pojawi się w jego życiu szereg ograniczeń.

SKĄD TE NIEJASNOŚCI?

Otóż Art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy o kierujących mówi: „W okresie próbnym kierowca jest obowiązany kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwszych 8 miesięcy tego okresu”. Wszystko fajnie, wydaje się, że to ograniczenie dla kategorii B, ale przypomnijmy sobie czym zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym jest pojazd samochodowy – jest to „pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”. Warto też przypomnieć, co to pojazd silnikowy – jest to „pojazd wyposażony w silnik za wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego”.

Zatem wprowadzony w art. 91 ust. 2 pkt 3 zapis literalnie sugeruje, że przez pierwsze 8 miesięcy od uzyskania dokumentu kategorii B, kierowca może kierować tylko pojazdami samochodowymi (samochód osobowy, ciężarowy o DMC<3,5 tony lub motocykl) i każdy z tych pojazdów powinien być oznaczony zielonym liściem klonowym. Zapis wyłącza możliwość kierowania motorowerem lub ciągnikiem rolniczym – pomimo, że prawo jazdy kategorii B daje takie uprawnienia. Wyraźnie jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest to moja interpretacja na podstawie opublikowanych przepisów. Ale jednocześnie nie trzeba być geniuszem legislacji, aby z tego co zacytowałem, wyciągnąć dokładnie takie same wnioski.

W art. 91 ust. 3 pkt 1 ustawa o kierujących wskazuje, że „W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej”. Nie jest wskazane, że w/w ograniczenia dotyczą tylko sytuacji kierowania pojazdem właściwym dla kategorii B zatem w mojej ocenie trzeba przyjąć ich literalne brzmienie i stwierdzić, że po „uruchomieniu okresu próbnego” ograniczenia będą dotyczyły kierującego bez względu na to, jakim pojazdem będzie kierował.

Wyobraźmy sobie zatem sytuację, że ktoś uzyskał np. prawo jazdy kategorii A2 w 2015 roku i dopiero w 2016 roku uzyska kategorię B. Otrzyma po raz pierwszy dokument i uruchomiony zostanie w jego przypadku okres próbny. I znów można rozważać dwie opcje:

WERSJA LIGHT – kierując samochodem osobowym nie będzie mógł przekraczać w/w prędkości i auto będzie musiał oznakować zielonym liściem – moim zdaniem wersja fajna, ale mało prawdopodobna.

WERSJA HARD – kierując jakimkolwiek pojazdem kierowca będzie musiał w czasie trwania okresu próbnego stosować się do wskazanych w przepisie ograniczeń prędkości i pojazd oznaczyć zielonym liściem z przodu i z tyłu, przy czym pojazdem tym będzie mógł być tylko pojazd samochodowy (czyt. samochód lub motocykl).

Okres próbny będzie też mógł zostać przedłużony o kolejne dwa lata w przypadku popełnienia przez osobę kierującą, objętą okresem próbnym, dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem innego organu. W tym przypadku wydaje się być oczywiste, że nie będzie miało żadnego znaczenia, w zakresie której kategorii prawa jazdy popełnione zostaną wykroczenia.

PODSUMOWANIE

Po raz kolejny pojawia się ogromny problem wynikający z niejasno sformułowanych przepisów. Autorzy zapisów nie przemyśleli w 100% użytych sformułowań i wprowadzili tym samym wiele niejasności, które mogą być różnie interpretowane. Życie pokaże jak to będzie. Ja w tej sprawie prowadzę dalej dochodzenie i jeśli tylko rozwieję chociaż część wątpliwości to z pewnością z Wami w pierwszej kolejności się nimi podzielę!

[AKTUALIZACJA]

Stało się już jasne, że zmiany przepisów dotyczących Okresu Próbnego oraz wejścia systemu CEPiK 2.0 zostały przesunięte z 4. stycznia 2016 na początek roku 2017. CZYTAJ WIĘCEJ!

Zielony Lisc Pasio - fot Tomazi_pl

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl