Od marca 2020 zostanie wprowadzona podwyżka opłaty paliwowej, która dla benzyny wyniesie ponad 12%.

Ceny obowiązujące od 01.03.2020:

Benzyna 155,49 zł (było 138,49 zł)

Olej napędowy 323,34 zł (było 306,34 zł)

Gaz 187,55 zł (było 170,55 zł)

Stawki są podnoszone w każdym roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług w pierwszych 3 kwartałach roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z opłaty paliwowej są przeznaczane na:

80% Krajowy Fundusz Drogowy

20% Fundusz Kolejowy

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że podwyżka opłaty paliwowej nie będzie miała wpływu na ceny paliw, ponieważ jednocześnie będzie miała miejsce obniżka stawek akcyzy.

Czy te podwyżki mimo wszystko sprawią, że więcej będą nas kosztowały podróże, okaże się w najbliższym czasie.