Afera? Historia o tym, jak mały klub organizował własne zawody Enduro, a gmina przeszkodziła

- Piotr Jędrzejak

Nieduży klub OKM Olszana własnoręcznie zbudował tor i zorganizował zawody. Na kilka dni przed imprezą, Gmina wezwała prezesa klubu i zakazała organizacji… O co poszło? Kto ma rację?

Wszyscy chcielibyśmy, aby sporty motocyklowe były w naszym kraju tak popularne jak piłka nożna. No chociażby siatkówka! Dlatego cieszymy się zarówno z ogromnych wydarzeń motocyklowych, jak wystawy i targi w Polsce, czy takie imprezy, jak rundy międzynarodowych mistrzostw FMX czy SuperEnduro. Tak samo cieszymy się, gdy własne imprezy – oczywiście na mniejszą skalę – organizowane są przez lokalne kluby czy zrzeszenia motocyklistów…

Ostatnio przez Facebooka jak grom przeleciała dramatyczna informacja o konflikcie pomiędzy klubem motocyklowym oraz lokalnymi władzami. Sprawa nas gorąco zainteresowała, dlatego już przedstawiamy, o co chodzi.

„Dlaczego nie? BO NIE!”

Olszański Klub Motocyklowy OKM Olszana w swoim wpisie na FB informuje [przeczytacie go poniżej], że grupa młodych motocyklistów własnoręcznie zbudowała tor do SuperEnduro. Chłopaki zainteresowali się terenami po zalaniu przez rzekę, uzyskali zgodę okolicznych firm i mieszkańców, a później wzięli się do roboty. Pani Wójt z poprzedniej władzy także nie miała nic przeciwko – a wręcz wspierała klub, przekazywała ziemię oraz nie miała nic przeciwko umieszczeniu loga Gminy na koszulkach i plakatach klubowych. Tak powstał jedyny w powiecie nowosądeckim tor super enduro.

Chłopakom z OKM tak dobrze szło, że wzięli się za organizację lokalnych zawodów Enduro w Olszanie. Przyjechać miało wielu zawodników z całej Polski, jednak lokalne władze, a dokładniej Wójt Gminy Podegrodzie postanowił bezpardonowo storpedować imprezę… Finalnie impreza w marcu 2019 r. odbyła się po przeniesieniu toru na inne tereny. Poprzednie edycje w latach 2017 i 2018 odbyły się bezproblemowo, za zgodą poprzedniej władzy.

Gmina Podegrodzie odpowiada…

Aby poznać drugą stronę medalu, jako MotoRmania poprosiliśmy Wójta Gminy Podegrodzie o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie torpedowania zawodów [stanowisko Wójta przeczytacie poniżej]. W skrócie Wójt tłumaczy, że:

1. Urząd Gminy nie został poinformowany o organizacji zawodów, ani teraz, ani w latach poprzednich.

2. Gmina zauważyła, że tor leży na terenie gminnym, a impreza może mieć charakter masowy, a więc w dbałości o bezpieczeństwo, policja miała rozpoznać legalność organizacji.

3.1. Organizacja imprezy na terenie gminy jest samowolą, a kontynuacja (nieistniejących) zobowiązań poprzedników to nadużycie.
3.2. Gmina dowiedziała się o imprezie z plakatów.
3.3. Umieszczenie loga Gminy w dziale sponsorów to wprowadzanie w błąd.
3.4. Gmina nie stosowała polityki „ciągłych odmów”, gdyż po stawieniu się na wezwanie policji, organizator więcej nie kontaktował się.

4. Gmina uważa, że to nie Gmina jest winna niedociągnięć, ale organizator.

5. Gmina zapewnia, że będzie popierała inicjatywy oddolne mieszkańców, również w dziedzinie motosportu.

Oczywiste wnioski

Chłopaki z klubu OKM Olszana chcą promować swój sport, budują tor, organizują zawody. Wszystko to we własnym zakresie. I chwała im za to, bo przecież nie każdemu się chce.

Po drugiej stronie stoi prawo i władza. Nie zawsze „po drugiej stronie”, bo czasem lokalne władze robią bardzo dużo dla sportów motorowych. Tym razem chyba nie do końca… Prezes OKM Olszana donosi, że aktualna władza Gminy niezbyt przychylnie patrzy na zawody.

Klub OKM Olszana ma już nauczkę, tor został przeniesiony na tereny prywatne, a kolejne zawody także zostaną zorganizowane. I dobrze! Bijemy brawo wszystkim lokalnym klubom, które starają się aktywnie promować sport. Niech kolejne kluby idą w ich ślady. Jednocześnie podpowiadamy, aby przy organizacji imprez zawczasu odwiedzić lokalne władze (jak Urząd Gminy Podegrodzie) i upewnić się, czy wszystko jest zgodnie z prawem. Aby później nie było podstaw do anulowania imprez i aby wysiłek nie poszedł na marne.

Jednocześnie gorąco liczymy, że Urząd Gminy Podegrodzie będzie nie tylko popierał, ale także aktywnie wspierał inicjatywy motosportowe. Ciekawe, czy tym razem nie było możliwości, aby „w trybie specjalnym” wydać zezwolenia na imprezę. I ciekawe, jak to będzie przy następnych zawodach klubu OKM Olszana.

 

Stanowisko klubu OKM Olszana, opublikowane na fanpage’u klubu [klik]:

Warto przeczytać !!!!

Przemyślenia Zarządu Klubu na temat zabijania kreatywności

Tyle mówi się dziś o tym, że współczesna młodzież jest nieaktywna, nie przejawia inicjatywy, niczym się nie interesuje. Nic bardziej mylnego! Mam bezpośredni przykład.

Grupa młodzieży z Olszany zainteresowana sportem motocyklowym postanowiła rozwijać swoje zainteresowania sportem motocyklowym. Pomysłodawca – czyli ja – po obejrzeniu szkód wyrządzonych przez rzekę Jastrzębik na terenie dawnego boiska zaproponowałem zbudowanie toru Super Enduro. Młodzi ludzie uzyskali na to zgodę Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej, Firmy „Owoc Łącki” oraz prywatnych właścicieli – rolników z Olszany (wszystkie wymienione podmioty są właścicielami kawałków ziemi, którą zainteresowany był Olszański Klub Motorowy). Władze Gminy Podegrodzie przychylnie ustosunkowały się do tej inicjatywy. Młodzi ludzie rozpoczęli prace przygotowujące teren. Nie mieli pieniędzy – wszystko tworzyli pracując po szkole lub pracy przy budowie. Wsparcie uzyskali od mieszkańców, którzy ocenili, źe inicjatywa jest cenna i młodzieży trzeba pomóc. Tłumaczyli, że lepiej, by młodzież jeździła w określonym, wyznaczonym i bezpiecznym miejscu, a nie po całej wsi. I lepiej, by młodzi ludzie zainteresowali jazdą na motocyklu, niż – z nudów – poświęcali swój wolny czas jakimś mniej chlubnym zajęciom. W ten sposób powstał JEDYNY W POWIECIE NOWOSĄDECKIM TOR SUPER ENDURO. Odbyły się na nim jedne zawody. Na torze trenował nawet wicemistrz świata Super Enduro Emil Juszczak. Pieniędzy nadal nie było, ale zapał młodzieży nie osłabł. W organizację zawodów zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy fundując nagrody, napoje itd. Sponsorów pozyskiwał Klub. Nigdy nie prosił Urzędu Gminy Podegrodzie o wsparcie, nie korzystał z projektów itd. I wszystko wyglądało pięknie do marca 2019 r. – czasu kolejnych zawodów.

Olszański Klub Motorowy przygotował zawody: zabezpieczył teren, zorganizował obsługę medyczną, pozyskał sponsorów itd. Na trzy dni przed zawodami Prezes Klubu dostał informację, źe ma się stawić na posterunek Policji w Starym Sączu. Wypytano go o przygotowanie i zabezpieczenie imprezy. Następnie przedstawiono mu pismo Wójta Gminy Podegrodzie (dołączone do zdartego skądś plakatu dotyczącego imprezy), który prosił Policję o skontrolowanie legalności zawodów, ponieważ nie udziela zgody na zorganizowanie zawodów na gruntach należących do Gminy. Prezes udał się do Gminy, gdyż uznał, że być może nie zrozumiał intencji Wójta. Podczas rozmowy z Wójtem i jego zastępcą dowiedział się, że impreza jest nielegalna i nie może dojść do skutku. Dlaczego? Na terenie Gminy w tym miejscu ma powstać stacja gazu skroplonego. „W ciągu 3 dni?” – próbował walczyć o swoje zawody prezes. W dalszym ciągu mu odmawiano. „Dlaczego nie można?” „Bo nie!”. Za własne pieniądze Klub wynajął koparkę i przeniósł przeszkody z gruntów gminnych oraz zabezpieczył teren. I to wszystko na trzy dni przed zawodami, o których Olszana i cała Polska wiedziały od czterech miesięcy!!!!

Zawody odbyły się – przybyli zawodnicy z całego kraju i ich rodziny, wynajmując miejsca noclegowe w okolicznych hotelach i gospodarstwach agroturystycznych. Pogoda dopisała, więc mieszkańcy Olszany i goście potraktowali zawody jak okazję do zabawy i pikniku.

Nasuwają się po tej imprezie pytania:
1) jeśli Gmina nie finansuje imprezy, czy powinna ją torpedować?
2) czy władza nie powinna kontynuować zobowiązań swoich poprzedników? przecież poprzedni Wójt nie miał nic przeciwko temu…
3) jeśli ambitni i aktywni młodzi ludzie nie dopełnili jakiejś formalności, czy nie należałoby odrobinę im pomóc, nie bawić się w formalności i – najwyżej – pouczyć na przyszłość?
4) czy dorośli sami – nie wiadomo dlaczego – nie zabijają aktywności i kreatywności młodych ludzi?

Tor super enduro zostanie przeniesiony na prywatne grunty.

Klub planuje następne zawody na sierpień!!!

Prosze udostępniać dalej niech każdy wie jak są traktowani ludzie którzy chcą coś zrobić dla innych.

 

Stanowisko Wójta Gminy Podegrodzie na prośbę MotoRmanii [plik PDF – klik]:

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na prośbę o ustosunkowanie się do treści stanowiska OKM Olszana opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook pod linkiem [link] uprzejme wyjaśniam co następuje – w nadziei, iż wszelkie wątpliwości co do sposobu organizacji zawodów motokrosowych w Olszanie w dniu 31.3.2019 zostaną finalnie rozwiane u tych osób, które wykazują zainteresowanie rzeczonym tematem. A mianowicie:

1. Urząd Gminy Podegrodzie o planowanych zawodach motokrosowych w Olszanie w dniu 31 marca br. dowiedział się z plakatów informacyjnych w dniu 26 marca br. Do wiadomości tut. Urzędu nie wpłynęło żadne pismo dotyczące organizacji wzmiankowanej powyżej imprezy. Tut. Urząd nie zawierał żadnych umów, porozumień itp. czynności prawnych ani z władzami OKM Olszana ani z jakimikolwiek innymi osobami w sprawie organizowania zawodów motokrosowych na terenie Gminy Podegrodzie, w tym w miejscowości Olszana, planowanych na 31 marca 2019 roku. W aktach tut. Urzędu nie ma również żadnych dokumentów dotyczących uzgadniania organizacji względnie współpracy przy organizacji zawodów motokrosowych w latach poprzednich.

2. Treść odnośnego stanowiska OKM Olszana potwierdza, że zamiarem organizatorów było wykorzystanie bez żadnych uzgodnień terenów Gminy Podegrodzie na potrzeby organizacji w dniu 31 marca 2019 roku zawodów motokrosowych. Treść plakatu wskazywała na Urząd Gminy w Podegrodziu jako sponsora zawodów (informacja nieprawdziwa). Natomiast zakres przedmiotowy zawodów (szereg kategorii), miejsce oraz adresaci informacji sugerowały możliwość organizacji imprezy masowej. W świetle powyższego Urząd Gminy był zmuszony do wystąpienia do właściwego Komisariatu Policji z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie rozpoznania legalności odnośnej imprezy i odpowiednio do ich wyników, wszczęcia stosownych postępowań prawem przewidzianych. Organy Gminy działają w ramach ustawowego obowiązku dbałości o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli stanowiącego jedocześnie zadanie własne gminy.

3. Konfrontacja naszkicowanego powyżej stanu faktycznego sprawy z treścią stanowiska zamieszczonego pod odnośnym linkiem wymusza następujące konkluzje:

3.1 Nie było żadnych porozumień ani ustaleń pomiędzy Urzędem Gminy Podegrodzie a Olszańskim Klubem Motorowym w sprawie organizacji zawodów motokrosowych w Olszanie w dniu 31.3.2019. Planowanie zatem organizacji zwodów na gruntach nie należących do rzeczonego klubu stanowi akt niczym nieusprawiedliwionej samowoli. Natomiast sugerowanie nakazu kontynuacji zobowiązań poprzedników obecnych władz gminy jest nadużyciem; w aktach tut. Urzędu nie znajdują się żadne dokumenty, z których takie zobowiązania miałyby wynikać;

3.2 Nikt z przedstawicieli organizatora nawet nie podjął trudu powiadomienia Urzędu Gminy o planowanych na terenach gminnych zawodach. Informacje na temat przedmiotowej imprezy Urząd Gminy powziął z plakatów informacyjnych w zakresie jaki wynikał z umieszczonej na tych plakatach treści;

3.3 Nieuprawnionym było posługiwanie się na plakatach określeniem Gminy Podegrodzie jako sponsora tych zawodów. Gmina Podegrodzie nie była sponsorem tych zawodów, brak jest w tym zakresie jakichkolwiek pisemnych porozumień. Takie postępowanie stanowi wyraz świadomego wprowadzania w błąd potencjalnych adresatów zaproszenia;

3.4 Do tut. Urzędu nie wpłynął żaden wiosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie gruntów gminnych na potrzeby organizowanych w dniu 31 marca zawodów. Po spotkaniu Wójta Gminy Podegrodzie z osobą odpowiedzialną z ramienia OKM Olszana za organizację zawodów (być może autorem stanowiska pod odnośnym linkiem – tak zdaje się sugerować jego treść), które miało miejsce w dniu 27 marca 2019 roku (dzień po złożeniu przez Urząd Gminy wniosku o podjęcie przez Policję działań) i na którym poinformowano Wójta Gminy Podegrodzie, że organizator nie dokonał żadnych formalnych zgłoszeń czy notyfikacji przedmiotowych zwodów, nikt z ramienia OKM czy też innych odpowiedzialnych za organizację imprezy podmiotów nie kontaktował się z tut. Urzędem celem uzyskania wzmiankowanej zgody. Insynuowanie zatem „ciągu odmów” na kilka dni przed początkiem imprezy jest nadużyciem nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością.

4. Treść odnośnego stanowiska zasmuca. Zawiera ono bowiem szereg nierzetelnych treści motywowanych nieukrywanym zamiarem obciążenia Gminy Podegrodzie, a właściwie obecnych przedstawicieli organu wykonawczego gminy, niedogodnościami w organizacji zawodów motokrosowych, które stanowiły rezultat zaniedbań tudzież dezynwoltury przedstawicieli samych organizatorów. Powyższe łatwo zweryfikować – wystarczy zwrócić się do nich o udostępnienie korespondencji z tut. Urzędem względnie innych dokumentów dotyczących organizacji zawodów.

5. Podsumowując, Gmina Podegrodzie nie tylko popiera, ale stara się aktywizować inicjatywy oddolne jej mieszkańców, również w zakresie szeroko rozumianego motosportu. Każda taka inicjatywa może liczyć na życzliwość ze strony organów gminy a nawet czynne ich wsparcie. Ich organizację cechować musi legalność wszystkich podejmowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa uczestników takich inicjatyw oraz osób postronnych.

Wójt Gminy Podegrodzie
[podpis]

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl