Klimatyczny film pokazujący kawałek polskiej sceny customowej.