Polskie „kina samochodowe” również dla motocyklistów?
MotoRmania
19 maja 2020

Stęskniliście się za kinem? W całej Polsce ruszają kina samochodowe.. Czy będzie można wjechać tam na motocyklu?

Być może niektórzy z nas chcieliby pojechać do takiego kina nie samochodem, ale motocyklem. Ok, zgadza się – o ile nie masz Hondy Goldwing to pewnie nie będzie ci jakoś super wygodnie, ale motocykle to również styl naszego życia, zatem czy można? Wg komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje się, że tak. Zasady odnoszą się zarówno do kin „plenerowych” jak i „samochodowych”. Zatem, jeżeli w kinie samochodowym przyjmiemy obowiązujące dla kina plenerowego obowiązki oglądających to nie ma powodu, aby nas tam na motocyklu nie wpuszczono. Komunikat brzmi : „pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu”. Musimy mieć maseczkę przez cały czas i zachować bezpieczny dystans – w tym przypadku pozostać na miejscu parkingowym. Poniżej znajdziecie oświadczenie Ministerstwa w tej sprawie.

Kina plenerowe i samochodowe:

      1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych/ miejsc w plenerze.

      2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk – umożliwienie dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.

      3. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.

      4. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.

      5. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o czym powinien być wcześniej poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).

      6. Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.

      7. Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie ww. zasad.

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły