Polskie „kina samochodowe” również dla motocyklistów?

- MotoRmania

Stęskniliście się za kinem? W całej Polsce ruszają kina samochodowe.. Czy będzie można wjechać tam na motocyklu?

Być może niektórzy z nas chcieliby pojechać do takiego kina nie samochodem, ale motocyklem. Ok, zgadza się – o ile nie masz Hondy Goldwing to pewnie nie będzie ci jakoś super wygodnie, ale motocykle to również styl naszego życia, zatem czy można? Wg komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje się, że tak. Zasady odnoszą się zarówno do kin „plenerowych” jak i „samochodowych”. Zatem, jeżeli w kinie samochodowym przyjmiemy obowiązujące dla kina plenerowego obowiązki oglądających to nie ma powodu, aby nas tam na motocyklu nie wpuszczono. Komunikat brzmi : „pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu”. Musimy mieć maseczkę przez cały czas i zachować bezpieczny dystans – w tym przypadku pozostać na miejscu parkingowym. Poniżej znajdziecie oświadczenie Ministerstwa w tej sprawie.

Kina plenerowe i samochodowe:

      1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych/ miejsc w plenerze.

      2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk – umożliwienie dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.

      3. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.

      4. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.

      5. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o czym powinien być wcześniej poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).

      6. Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.

      7. Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie ww. zasad.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl