Musisz odsłonić twarz przy kontroli!

- MotoRmania

Pomimo obowiązującego nakazu zasłaniania twarzy poza domem funkcjonariusz ma prawo poprosić nas o zdjęcie maseczki. 

W maseczkach w ruchu drogowym. W środkach publicznego transportu zbiorowego oraz samochodzie osobowym, gdy jadą dwie i więcej osób niezamieszkujących lub niegospodarujących wspólnie – wszyscy podróżujący musza mieć maseczki. Obowiązek dotyczy także poruszających się motocyklami, rowerami, czy innymi pojazdami. Podobnie w miejscach ogólnodostępnych a tu m.inn. na dogach, placach itd. Z tego obowiązku zwolnieni są kierowcy podróżujący samotnie lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, a także kierowcy/motorniczy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób).

Policjant może sprawdzić czy w samochodzie rzeczywiście podróżuje rodzina. – W razie wątpliwości dokonujący kontroli policjant będzie mógł wylegitymować każdego pasażera samochodu. Jeśli adresy w dokumentach nie będą się zgadzały, policjant może wypisać mandat – stwierdza podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Oczywiście jeśli podróżni nie zgadzają się z karą, mają prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W takim przypadku zostaną oni wezwani do złożenia wyjaśnień pod rygorem karnym, a policjanci będą zasięgać informacji na temat zamieszkania danych osób u dzielnicowych. Podkreślam jednak, że policja działa dla wspólnego dobra i ambicją funkcjonariuszy nie jest nakładanie jak największej liczby mandatów – dodaje.

Musimy także wiedzieć, że obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, gdy kontrolujący zażąda – w celu identyfikacji lub weryfikacji naszej tożsamości – zdjęcie maseczki. Ma takie prawo. Te uprawnienia nadano także innych osobom w związku ze świadczeniem przez nich usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych oczywiście w sytuacji, gdy zachodzi konieczność identyfikacji lub weryfikacji tożsamości. A taka przecież zachodzi, albowiem policjant musi ustalić nasz wygląd z fotografią na naszym prawie jazdy.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl