Musisz odsłonić twarz przy kontroli!
MotoRmania
20 kwietnia 2020

Pomimo obowiązującego nakazu zasłaniania twarzy poza domem funkcjonariusz ma prawo poprosić nas o zdjęcie maseczki. 

W maseczkach w ruchu drogowym. W środkach publicznego transportu zbiorowego oraz samochodzie osobowym, gdy jadą dwie i więcej osób niezamieszkujących lub niegospodarujących wspólnie – wszyscy podróżujący musza mieć maseczki. Obowiązek dotyczy także poruszających się motocyklami, rowerami, czy innymi pojazdami. Podobnie w miejscach ogólnodostępnych a tu m.inn. na dogach, placach itd. Z tego obowiązku zwolnieni są kierowcy podróżujący samotnie lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, a także kierowcy/motorniczy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób).

Policjant może sprawdzić czy w samochodzie rzeczywiście podróżuje rodzina. – W razie wątpliwości dokonujący kontroli policjant będzie mógł wylegitymować każdego pasażera samochodu. Jeśli adresy w dokumentach nie będą się zgadzały, policjant może wypisać mandat – stwierdza podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Oczywiście jeśli podróżni nie zgadzają się z karą, mają prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W takim przypadku zostaną oni wezwani do złożenia wyjaśnień pod rygorem karnym, a policjanci będą zasięgać informacji na temat zamieszkania danych osób u dzielnicowych. Podkreślam jednak, że policja działa dla wspólnego dobra i ambicją funkcjonariuszy nie jest nakładanie jak największej liczby mandatów – dodaje.

Musimy także wiedzieć, że obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, gdy kontrolujący zażąda – w celu identyfikacji lub weryfikacji naszej tożsamości – zdjęcie maseczki. Ma takie prawo. Te uprawnienia nadano także innych osobom w związku ze świadczeniem przez nich usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych oczywiście w sytuacji, gdy zachodzi konieczność identyfikacji lub weryfikacji tożsamości. A taka przecież zachodzi, albowiem policjant musi ustalić nasz wygląd z fotografią na naszym prawie jazdy.

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły