Kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego: kary za kręcenie liczników znikają?! [mamy odpowiedź – BĘDZIE POPRAWKA]

- Piotr Jędrzejak

Zapisy dotyczące kar za modyfikację przebiegu po prostu zniknęły. Mamy szczerą nadzieję, że to jedynie błąd, który zostanie naprawiony na dalszej drodze legislacji. Czekamy też na oficjalną odpowiedź z Sejmu [JUŻ JĄ OTRZYMALIŚMY]. Niezależnie od tego, kary za kręcenie zaczną obowiązywać 25 maja.

Gdy spływały do nas informacje, że Sejm przegłosował, następnie że Prezydent podpisał ustawę, a finalnie że wejdzie ona w życie już 25 maja, zalało nas szczęście. W końcu w Polsce w dużej mierze ograniczone zostanie patologiczne  zjawisko modyfikowania przebiegu w motocyklach i samochodach.

Wczoraj redakcja portalu Autoblog wypatrzyła jednak pewien problem. Wygląda na to, że dnia 16 maja Sejm przyjął kolejną nowelizację Kodeksu Karnego. Nowelizacja w dużej mierze związana była z karami za pedofilię, ale znalazło się tam także sporo innych zapisów. W tym także art. 306a, w którym mowa jest o karach za podrabianie tablic rejestracyjnych.

Tak się jednak składa, że przyjęte wcześniej kary za kręcenie liczników znajdowały się właśnie pod art. 306a. Natomiast w najświeższej nowelizacji Kodeku Karnego z 16 maja, zapisy na temat kręcenia liczników zupełnie zniknęły. [Dokładne brzmienie zapisów znajdziecie na dole.]

Oznacza to, że jeżeli najnowsza nowelizacja w niezmienionej formie przejdzie przez kolejne etapy legislacji, doświadczymy niesamowitego fenomenu. Modyfikowanie liczników będzie bezwzględnie karane od 25 maja 2019 r., a za 3-4 miesiące może znowu stać się legalne…

W tej sprawie kontaktowaliśmy się już z Centrum Informacyjnym Sejmu. Otrzymaliśmy  obietnicę, że problem zostanie dogłębnie zbadany. Jak tylko otrzymamy oficjalne stanowisko dotyczące kolejnych działań, natychmiast się nim podzielimy. [ODPOWIEDŹ PONIŻEJ]

Mamy szczerą nadzieję, że sprawa zniknięcia jest jedynie błędem. Na przykład, że zespół posłów pracujący nad najnowszą nowelizacją miał do dyspozycji nieaktualny Kodeks Karny i że zapis o „karach za kręcenie liczników” powróci. Co zupełnie nie zmienia faktu, że do takiego błędu w ogóle nie powinno dojść…

AKTUALIZACJA: Odpowiedź od Centrum Informacyjnego Sejmu z dnia 23 maja 2019

Po skontaktowaniu się z Centrum Informacyjnym Sejmu, otrzymaliśmy odpowiedź, że zniknięcie zapisu o „karach za kręcenie liczników” jest błędem redakcyjnym, który zostanie w najbliższym czasie poprawiony. Oznacza to, że dotychczasowa nowelizacja prawa nie jest zagrożona.

Oficjalna odpowiedź od CIS:
Odpowiedzialność karna za „zmianę wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerowanie w prawidłowość jego pomiaru”, czyli tzw. „kręcenie liczników” wejdzie w życie zgodnie z planem, tj. 25 maja 2019 r.

Będzie to nowy art. 306a Kodeksu karnego i jego obowiązywanie nie jest w żaden sposób zagrożone.

Kwestię zdublowanej numeracji w nowelizacji Kodeksu karnego z 16 maja 2019 r. dostrzeżono – stosowna poprawka redakcyjna zostanie najprawdopodobniej wprowadzona przez Senat (posiedzenie Senatu jest zaplanowane na 24, 28 i 29 maja 2019 r.).

Poniżej przeczytacie jak brzmiały kolidujące ze sobą art. 306a.

Artykuł 306a Kodeksu Karnego z ustawy [PDF] – zacznie obowiązywać 25 maja, uchwalono ją w marcu 2019 r.:
1. po art. 306 dodaje się art. 306a w brzmieniu:

„Art. 306a § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Nowelizacja [PDF], którą Sejm uchwalił 16. maja:
 po art. 306 dodaje się art. 306a i art. 306b w brzmieniu:

„Art. 306a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.§ 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.Art. 306b. § 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, albo taką tablicę podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, nieprzypisanej do tego pojazdu, podrobionej albo przerobionej, jeżeli może to uniemożliwić albo utrudnić identyfikację tego pojazdu.”;

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl