Ceny paliw mogą się obniżyć o 10 gr do końca tygodnia, a do końca marca nawet o 30 gr.

Na rynku ropy naftowej notowane są spadki, które w tym tygodniu wynosiły nawet 30 %. Sytuacja powoli się normuje ale ceny nadal są bardzo niskie w porównaniu z tymi z piątkowego zamknięcia.

Wg ekspertów tak drastyczne obniżki nie będą widoczne na rynku detalicznym, ponieważ refinerie dysponują zapasami ropy po wyższych cenach, niemniej jednak będą miały miejsce.

Szacuje się, że spadki cen mogą być odwleczone w czasie o kilka dni i wyniosą średnio 15-20 gr. za litr a na bardziej konkurencyjnych stacjach nawet 30gr.

Aktualna średnia cena za litr benzyny Pb95 w Polsce  wynosi 4,83 zł.