40 tys. osób miało stracić prawno jazdy za „50 plus” w niezabudowanym. Nie straci. Wiemy dlaczego.

- MotoRmania

Od dzisiaj miały obowiązywać nowe przepisy dotyczące utraty prawa jazdy. Rząd oszacował, że 40 tys. kierowców straci uprawnienia na ich podstawie jeszcze w tym roku.


Datę 1 lipca 2020 przyjął projekt ustawy, ale opóźnienia legislacyjne przesuwają ten termin w trudną do określenia przyszłosć. Rada Ministrów ostatecznie projektu nie przyjęła i nie skierowała do Sejmu.

Ciągle czekamy na poprawioną wersję ustawy po konsultacjach społecznych, które zamknięto 21 lutego. W tym trybie zgłoszono wiele ważnych ocen i opinii.

Zakres projektowanych zmian. Resort infrastruktury, który jest autorem projektowanych zmian w omawianym projekcie pomieścił następujące regulacje – Ustawa z dnia … 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Projekt z dnia 30.1.2020 r.:

PIERWSZEŃSTWO PIESZEGO. Art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: „1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.”. Art. 26 ust. 1 U-Pord: „1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”. Po pierwsze zwrócono uwagę, iż musi być zachowana szczególna ostrożność. Pieszy nie może wchodzić na przejście bez względu na konkretne okoliczności. I na tych warunkach ma pierwszeństwo przed pojazdem. Podobnie kierowca zbliżający się do przejścia – ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Ma zadbać o bezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na nie. Przypomnijmy, iż zasada ostrożności już dziś obowiązuje, w nowym zapisie jest mowa o zmniejszeniu prędkości, uważnej obserwacji przejścia i jego otoczenia.

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE ZABUDOWANYM. Art. 20 ust. 1 U-Pord: „1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”. Tu zaproponowano ujednolicenie limitów dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym i bez względu na porę dnia. Dziś jest to także 50 km/godz., jednak z wyłączeniem godzin nocnych – 2300-500 – wówczas maksymalna prędkość to 50 km/godz.

PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI – UTRATA PRAWA JAZDY. Art. 125 ust. 1 pkt 1a lit a U-Pord: „a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h,” oraz art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami: „4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h;”. Według stanu prawnego obowiązującego na dzień dzisiejszy kierowca może utracić na trzy miesiące swoje prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/godz. w obszarze zabudowanym. Nowe przepisy rozszerzają tę sankcję na także na obszar niezabudowany. Dziś kierowca karany może być ukarany nawet mandatem w wysokości 500 zł i 10 tzw. punktami karnymi po wejściu w życiu nowelizacji przepisów będzie tracił swoje uprawnienia.

Wszystko wskazuje na to, że przepisy jeszcze przez długi czas nie wejdą w życie..

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl