UWAGA- ważne zmiany. Prędkość, jazda na zderzaku, egzaminy, rejestracje…

- MotoRmania

Oto lista ważnych zmian, które czekają nas w 2021.

Większa ochrona pieszego

Największe zmiany dla kierowców wprowadza przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekt jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu i przewiduje m.in. zwiększenie zakresu ochrony pieszego na rejonie wyznaczonego przejścia dla pieszych.

Nowe przepisy mają zobowiązywać kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim.

Z kolei na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych spoczywał będzie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, przewidziany jest także zakaz używania telefonu na przejściu dla pieszych.

Jazda na zderzaku

W tym samym projekcie zaproponowano też, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać co najmniej 50 metrów za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Resort wskazał, że podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech.

Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

Zmiana prędkości

Kolejną zmianą zaproponowaną w rządowym projekcie jest obniżenie prędkości w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h. Ma to na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Rząd wycofuje się natomiast z wcześniejszego pomysłu zatrzymywania praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na każdej drodze, czyli także w terenie niezabudowanym.

„Wbrew zapowiedziom w projekcie nie ma zapisu o zatrzymywaniu prawa jazdy za drastyczne (o ponad 50 km/h) przekroczenie prędkości poza miastami. Powód jest prozaiczny – rząd najwyraźniej uznał argument, że to nadmiernie obciążyłoby starostów, którzy wydają decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy. Gdyby to rozwiązanie weszło w życie, to liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wzrosłaby o ok. 40 tys. spraw rocznie” – pisała „Rz”.

Rząd zakłada, że trzy powyższe zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Badanie techniczne auta

W innym projekcie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym (również rządowa propozycja) przewidziano wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych. Zdjęcia mają być przechowywane przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania.

„Takie rozwiązanie pozwoli na identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu. Za niezbędną uznano dokumentację fotograficzną całej bryły pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego” – czytamy w uzasadnieniu.

„Wyznaczony okres pięciu lat jest równoznaczny z minimalnym okresem przechowywania dokumentacji niearchiwalnej” – dodano.

Ten projekt jeszcze nie został przyjęty przez rząd, przed skierowaniem do Sejmu czeka go więc jeszcze formalne zaakceptowanie przez Radę Ministrów. Według wcześniejszych deklaracji zmiany miałyby zacząć obowiązywać w 2021 roku.

Dealer zarejestruje nowy pojazd

Kolejna zmiana to już przepisy przyjęte przez parlament, zaakceptowane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. W przyszłym roku zostanie wprowadzona nowa możliwość załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta.

Ministerstwo twierdzi, że rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną.

Rejestracja nowego pojazdu przez dealera będzie możliwa od 4 czerwca 2021 roku.

Tablice rejestracyjne

Możliwe, że w przyszłym roku zacznie w praktyce obowiązywać ponadto przepis, który wprowadza możliwość zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu.

„Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł” – wyliczało niedawno ministerstwo.

Rząd chce się przygotować do wdrożenia tego rozwiązania, dlatego – tak jak w przypadku zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy – o terminie wejścia w życie poinformuje minister właściwy do spraw cyfryzacji.

Egzaminy

Jednym z potencjalnych nowych rozwiązań przekazanym do konsultacji społecznych jest zmiana minimalnego czasu, po jakim może być egzaminatorowi przydzielona w ciągu dnia kolejna osoba egzaminowana: skracając ten czas z 50 do 45 minut.

Ponadto w przypadku, gdy egzamin nie odbył się (np. ze względu na niestawienie się osoby egzaminowanej), egzamin nie jest wliczany do liczby egzaminów, które danego dnia przeprowadził dany egzaminator.

Rozporządzenie ma wejść w życie 30 dni od daty ogłoszenia.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl