Ministerstwo odrzuca wniosek : „Nie zamierza zwiększać uprawnień na kat. B dla motocyklistów”.
MotoRmania
19 lutego 2020

Interpelacja poselska dotyczyła rozszerzenia uprawnień dla posiadaczy motocykli zabytkowych.

Ministerstwo Infrastruktury zajęło stanowisko w spawie rozszerzenia uprawnień do kierowania motocyklem o co pytali Dariusz Kurzawa i Paweł Szramka. Autorzy interpelacji poselskiej niekorzystnymi dla posiadaczy prawa jazdy kat. B uznali obowiązujące przepisy upoważniające do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Przypomnijmy warunki: posiadanie prawa jazdy kat. B minimum 3 lata; motocykl o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 15 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Te wymogi okazują się niekorzystne dla posiadaczy motocykli zabytkowych- kiedyś produkowano nieznacznie większe pojemności. Stąd sugestia o usunięcie zapisu dotyczącego maksymalnej pojemności pojazdu, a pozostawienie jedynie ograniczenia dotyczącego mocy.

W imieniu ministra infrastruktury wyjaśnienia złożył Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie. Informował i uzasadniał: – Uprawniania do kierowania pojazdami regulowane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.), w tym także uprawnienia do kierowania motocyklami są bezpośrednią implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006 z późn. zm.). Możliwość kierowania poszczególnymi rodzajami pojazdów w zakresie kolejnych kategorii prawa jazdy określona w przepisach art. 6 ustawy o kierujących pojazdami jest bezpośrednim przeniesieniem do prawa polskiego uregulowań zawartych w przepisie art. 4 ww. dyrektywy. Dodał: – Należy wskazać, że wprowadzona w ostatnim czasie możliwość kierowania motocyklami o pojemności skokowej silnika do 125 cm3przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat oraz możliwość kierowania motocyklami 3 kołowymi jest realizacją derogacji, którą dopuszcza przepis art. 6 ust. 3 ww. dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem wprowadzone rozszerzenie uprawnień jest ważne tylko na terytorium państwa, które je wprowadziło. Przedmiotowy przepis jednoznacznie wskazuje, że rozszerzenie uprawnień może dotyczyć wyłącznie umożliwienia kierowania motocyklami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, czyli motocyklami o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Dalsze odstępstwa czy rozszerzanie tych uprawnień byłoby działaniem niezgodnym z przepisami dyrektywyI konkluduje: – Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza podejmować działań zmierzających do dalszego rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B w zakresie niezgodnym z dyrektywą 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły