Lewy kierunkowskaz na rondzie? Sąd ostatecznie rozstrzygnął trzyletni spór!

- MotoRmania

Naczelny Sąd Administracyjny zakończył blisko trzyletni spór o to, czy przy wjeździe na rondo kierowca ma obowiązek włączania lewego kierunkowskazu.

Sąd oddalił skargę kasacyjną egzaminatorki w tej sprawie, uznając, że takiego obowiązku nie ma. Sprawa dotyczy egzaminu na prawo jazdy, który miał miejsce w kwietniu 2017 roku. Egzaminatorka uznała, że osoba zdająca egzamin popełniła błąd, ponieważ nie włączyła lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo- tym samym egzamin nie został zaliczony pozytywnie.

Zdający poskarżył się jednak na taką decyzję do urzędu marszałkowskiego, a ten uznał, że to egzaminatorka popełniła błąd. Egzamin został unieważniony.

Następnie egzaminująca odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium jednak uznało, że egzaminatorka „dokonała niewłaściwej oceny sposobu wykonania zadania egzaminacyjnego i bezpodstawnie przyjęła, że egzaminowany zasłużył na negatywną ocenę”.

Taka argumentacja nie przekonała kobiety, która zaskarżyła decyzję Kolegium do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w styczniu 2018 roku oddalił jej skargę.

WSA uznał, że „nie ma racji skarżąca, że egzaminowany popełnił dwukrotnie błąd przy wykonywaniu polecenia skrętu w lewo na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. Dojeżdżając do ronda egzaminowany nie wykonywał bowiem manewru zmiany kierunku jazdy”. „W tych warunkach zasygnalizowanie tego manewru lewym kierunkowskazem nie było wymagane” – napisano w uzasadnieniu wyroku ze stycznia 2018 roku.

Egzaminatorka zdecydowała się na wniesienie skargi kasacyjnej, która została rozpoznana 27 lutego 2020 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę egzaminatorki.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl