Nowy taryfikator mandatów 2021/2022. Za te wykroczenia otrzymasz nawet 15 punktów.

- Sebastian Radwan

W projekcie nowelizacji kodeksu drogowego przewidziano zwiększenie z 10 do 15 punktów karnych za najbardziej niebezpieczne wykroczenia. Punkty będą kasowane po upływie 2 lat od otrzymania. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 grudnia 2021 roku.

Oto proponowane zmiany w taryfikatorze:

15 punktów:

 • naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 173 i art. 174 Kodeksu karnego (dotyczą spowodowania lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), art. 177 Kk (dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym osoba poniosła śmierć albo odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub obrażenia ciała) oraz art. 178b Kk (dotyczy niezatrzymania się do kontroli i kontynuowania jazdy pomimo użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych oraz polecenia zatrzymania pojazdu),
 • kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezatrzymanie się do kontroli,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów:

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h,
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd na przejazd, jeśli opuszczanie zostało rozpoczęte lub nie zostało zakończone,
 • wjazd na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • przewóz 10 lub więcej osób w niewłaściwy sposób (pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu lub gdy liczba przewożonych osób przekracza dopuszczalny konstrukcyjnie limit).

9 punktów:

 • przewóz 9 osób w niewłaściwy sposób; chodzi np. o przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.

8 punktów:

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza nim,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem,
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo, pojazdom szynowym, rowerzystom,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania: przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu,
 • przewóz 8 osób w niewłaściwy sposób.

7 punktów:

 • nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania,
 • przewóz 7 osób w niewłaściwy sposób.

6 punktów:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzeń ciała,
 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu,
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,
 • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu, który uniemożliwia pieszym dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,
 • niezatrzymanie przed znakiem „stop”,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h,
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony,
 • zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,
 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewóz 6 osób w niewłaściwy sposób.

5 punktów:

 • niestosowanie się do znaków: „zakaz wjazdu”, „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w lewo”, „nakaz jazdy…”, kierunków na pasach ruchu określających dozwolony kierunek jazdy lub sposób ich wykorzystania, „strzałka kierunkowa”, „linia podwójna ciągła”,
 • parkowanie na miejscach przeznaczonych tylko dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, przy przecinaniu się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu,
 • naruszenie zakazu zawracania,
 • korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
 • ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu,
 • kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień,
 • przewóz 5 osób w niewłaściwy sposób.

4 punkty:

 • niestosowanie się do znaków: „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”,
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych świateł: od zmierzchu do świtu, w tunelu niezależnie od pory doby,
 • przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i używaniu kasków,
 • przewóz 4 osób w niewłaściwy sposób.

3 punkty:

 • niestosowanie się do znaków: B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h,
 • pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia,
 • korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń z pojazdów uprzywilejowanych, np. wysyłających sygnały świetlne lub dźwiękowe,
 • wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego organów kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia gotowego do użycia,
 • zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych albo innych znaków, które powinny być widoczne,
 • przewóz 3 osób w niewłaściwy sposób,
 • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub zajmujących się załadunkiem, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik: gdy ich liczba przekracza 5 lub znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

2 punkty:

 • niestosowanie się do znaków: B-13 do B-19 „zakaz wjazdu…”, B-35 do 39 dotyczących zakazu postoju lub ograniczonego postoju,
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu,
 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym,
 • niestosowanie się podczas jazdy do używanie świateł: w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu,
 • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: przednich, tylnych,
 • naruszenie zakazu cofania: w tunelu, na moście lub wiadukcie,
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony,
 • naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju,
 • naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”,
 • naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego lub kasku,
 • wjechanie na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
 • wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy podporządkowane MON,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego pojazdem lub autobusem szkolnym,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego pojazdem,
 • przewóz 2 osób w niewłaściwy sposób,
 • naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie,
 • naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

1 punkt:

 • niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, które nie zostały wcześniej wyszczególnione,
 • kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
 • ozdabianie tablic rejestracyjnych lub umieszczanie napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego innym pojazdem,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego innym pojazdem,
 • przewóz 1 osoby w niewłaściwy sposób.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl