Nowy taryfikator mandatów 2021/2022. Za te wykroczenia otrzymasz nawet 15 punktów.
Sebastian Radwan
18 sierpnia 2021

W projekcie nowelizacji kodeksu drogowego przewidziano zwiększenie z 10 do 15 punktów karnych za najbardziej niebezpieczne wykroczenia. Punkty będą kasowane po upływie 2 lat od otrzymania. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 grudnia 2021 roku.

Oto proponowane zmiany w taryfikatorze:

15 punktów:

 • naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 173 i art. 174 Kodeksu karnego (dotyczą spowodowania lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), art. 177 Kk (dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym osoba poniosła śmierć albo odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub obrażenia ciała) oraz art. 178b Kk (dotyczy niezatrzymania się do kontroli i kontynuowania jazdy pomimo użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych oraz polecenia zatrzymania pojazdu),
 • kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezatrzymanie się do kontroli,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów:

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h,
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd na przejazd, jeśli opuszczanie zostało rozpoczęte lub nie zostało zakończone,
 • wjazd na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • przewóz 10 lub więcej osób w niewłaściwy sposób (pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu lub gdy liczba przewożonych osób przekracza dopuszczalny konstrukcyjnie limit).

9 punktów:

 • przewóz 9 osób w niewłaściwy sposób; chodzi np. o przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.

8 punktów:

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza nim,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem,
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo, pojazdom szynowym, rowerzystom,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania: przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu,
 • przewóz 8 osób w niewłaściwy sposób.

7 punktów:

 • nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania,
 • przewóz 7 osób w niewłaściwy sposób.

6 punktów:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzeń ciała,
 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu,
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,
 • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu, który uniemożliwia pieszym dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,
 • niezatrzymanie przed znakiem „stop”,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h,
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony,
 • zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,
 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewóz 6 osób w niewłaściwy sposób.

5 punktów:

 • niestosowanie się do znaków: „zakaz wjazdu”, „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w lewo”, „nakaz jazdy…”, kierunków na pasach ruchu określających dozwolony kierunek jazdy lub sposób ich wykorzystania, „strzałka kierunkowa”, „linia podwójna ciągła”,
 • parkowanie na miejscach przeznaczonych tylko dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, przy przecinaniu się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu,
 • naruszenie zakazu zawracania,
 • korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
 • ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu,
 • kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień,
 • przewóz 5 osób w niewłaściwy sposób.

4 punkty:

 • niestosowanie się do znaków: „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”,
 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych świateł: od zmierzchu do świtu, w tunelu niezależnie od pory doby,
 • przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i używaniu kasków,
 • przewóz 4 osób w niewłaściwy sposób.

3 punkty:

 • niestosowanie się do znaków: B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h,
 • pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia,
 • korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń z pojazdów uprzywilejowanych, np. wysyłających sygnały świetlne lub dźwiękowe,
 • wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego organów kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia gotowego do użycia,
 • zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych albo innych znaków, które powinny być widoczne,
 • przewóz 3 osób w niewłaściwy sposób,
 • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub zajmujących się załadunkiem, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik: gdy ich liczba przekracza 5 lub znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

2 punkty:

 • niestosowanie się do znaków: B-13 do B-19 „zakaz wjazdu…”, B-35 do 39 dotyczących zakazu postoju lub ograniczonego postoju,
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu,
 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym,
 • niestosowanie się podczas jazdy do używanie świateł: w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu,
 • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: przednich, tylnych,
 • naruszenie zakazu cofania: w tunelu, na moście lub wiadukcie,
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony,
 • naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju,
 • naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”,
 • naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego lub kasku,
 • wjechanie na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
 • wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy podporządkowane MON,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego pojazdem lub autobusem szkolnym,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego pojazdem,
 • przewóz 2 osób w niewłaściwy sposób,
 • naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie,
 • naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

1 punkt:

 • niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, które nie zostały wcześniej wyszczególnione,
 • kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
 • ozdabianie tablic rejestracyjnych lub umieszczanie napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego innym pojazdem,
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego innym pojazdem,
 • przewóz 1 osoby w niewłaściwy sposób.
Sebastian Radwan
Redaktor naczelny

Pasjonat motocykli, entuzjasta doskonalenia techniki jazdy oraz gadżetów motocyklowych. Zawodowo certyfikowany specjalista marketingu internetowego i analizy danych. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły