Do 52 tys. zł – kara za nieopłacenie podatku od zakupu motocykla!

- MotoRmania

Ponieważ rząd podniósł minimalną pensję do 2600zł brutto automatycznie rosną kary, uzależnione właśnie od tej wartości.

Jeśli nabywca używanego motocykla nie dopełni tego obowiązku, urząd skarbowy może nałożyć grzywnę w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli przy nowej podstawie do obliczeń, od kilkuset do nawet 52 000 złotych.

Wysokość podatku z tytułu nabycia pojazdu używanego wynosi 2 proc. wartości. Jeżeli przyjmiemy, że średnia cena motocykli używanych oscyluje na poziomie 20 000zł ,to podatek wyniósłby około 400 złotych.

Podstawą do obliczenia należnego podatku jest cena  określona w umowie sprzedaży, ale w praktyce to urzędnik skarbowy określa wartość pojazdu, jeśli wyda mu się zaniżona. Deklarację podatkową PCC-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Nie złożenie deklaracji w ciągu 14 dni od daty zakupu motocykla (lub samochodu), może być potraktowane przez urząd skarbowy jako przestępstwo lub wykroczenie. Jednak, gdy nabywa się pojazd od firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to taki obowiązek nie zachodzi.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl