Czy nastąpią zmiany w szkoleniu motocyklistów?

- MotoRmania

Zmiany w szkoleniu motocyklistów w zakresie kategorii prawa jazdy A2 i A. – oczekiwania instruktorów. 

Stowarzyszenie instruktorów nauki jazdy (PSITJ) zwróciło się do ministerstwa o zmiany w przepisach dotyczących motocykli wykorzystywanych podczas szkoleń. Autorzy projektu zmian uzasadniając potrzebę dostosowania przepisów prawa do realnych potrzeb środowiska szkoleniowego. Oto tekst dotyczący proponowanych zmian :

 

” – Obecnie obowiązujący przepis § 9 ust. 3 pkt.2, (…) zezwala na wykorzystanie motocykli spełniających wymogi dla niższych kategorii prawa jazdy tylko i wyłącznie przez pierwsze 50% godzin szkolenia. W takiej sytuacji instruktor jako wysokiej klasy specjalista odpowiedzialny za prawidłowy proces szkolenia nie będzie mógł realizować go w sposób właściwy. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli instruktor nie przewiduje zwiększenia wymaganej ilości godzin zajęć praktycznych, a więc będzie wynosiło ono odpowiednio np. dla kat. A prawa jazdy 20 godzin, to tylko na etapie pierwszych dziesięciu godzin będzie mógł szkolenie realizować na motocyklu o mniejszej pojemności. Bardzo często pierwsze godziny realizowane są na placu manewrowym do momentu, aż osoba szkolona w pełni nie opanuje umiejętności jazdy motocyklem, czasami trwa to dosyć długo niekiedy pierwszy wyjazd w ruchu drogowym ma miejsce w 11, kolejno 12 godzinie jazdy. Pierwszy kontakt z ruchem drogowym to ogromny stres dla kursanta, to oddziaływanie kolejnych bodźców, dlatego też ze względów bezpieczeństwa powinno ono odbywać się na motocyklach lżejszych, mniejszych pozwalających na znacznie większy margines błędu. W takiej sytuacji oznaczałoby to konieczność sztucznego wydłużenia szkolenia tak, aby było ono zgodne z obowiązującymi przepisami. Kolejny przykład: bardzo często w trakcie szkolenia instruktorzy realizują program szkolenia ponadpodstawowy; są to elementy, ćwiczenia które nie są wymagane z punktu widzenia obowiązkowego szczegółowego programu szkolenia ujętego w omawianym rozporządzeniu, ale jednak właściwe ze względu na cel jakim jest zrozumienia zasad i techniki jazdy motocyklem. Tego rodzaju ćwiczenia są realizowane w ostatnich godzinach jazd na kursie, kiedy osoba w odpowiednim stopniu panuje nad motocyklem. Jednakże po raz kolejny, z racji bezpieczeństwa osoby szkolonej oraz instruktora realizowane powinny być na motocyklach o mniejszej pojemności. To jest zgodne z elementarnymi zasadami dydaktyki. Niestety, przepis mówi „ przez pierwsze 50 %…. „ , a więc oznacza to, iż nie może być zrealizowane. Uważamy, iż bezsprzeczny jest fakt, że szkolenia muszą być realizowane zgodnie z literą prawa, jednakże samo prawo nie może kłócić się z zasadami logiki, w tym przypadku zasadami bezpieczeństwa oraz dydaktyki w procesie szkolenia. 

Pragniemy również zwrócić uwagę, iż kwestionowany przepis dotyczy tylko i wyłącznie szkolenia podstawowego. Powinien zostać rozszerzony o możliwość szkolenia kandydata na kierowcę również w zakresie szkolenia uzupełniającego na wniosek osoby szkolonej. Wynika to czasami z konieczności poznania umiejętności osoby szkolonej. Jeżeli osoba taka ukończy kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców,  a zdecyduje się odbyć szkolenie uzupełniające w innym OSK w zakresie prawa jazdy kat. A, instruktor nie znając umiejętności osoby szkolonej powinien zaczynać od motocykla o mniejszej pojemności. W chwili obecnej tak się nie stanie, bowiem będzie realizowane ono nie zgodnie z przepisami. Kolejna sytuacja, osoba szkolona ukończyła szkolenie, zdała egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym, przystąpiła do egzaminu państwowego w WORD, lecz uzyskała wynik negatywny. Kolejne podejście do egzaminu, ze względu na sytuację życiową ma miejsce po kilku latach. W tym czasie osoba nie ma kontaktu z motocyklem. Decyduje się na szkolenie uzupełniające, czyli po raz kolejny instruktor będzie chciał zrealizować jego początki na mniejszym motocyklu. Nie będzie mógł, bowiem tak stanowią przepisy. 

Podsumowując, uważamy za właściwe pozytywne odniesienie się do złożonej przez PSITJ propozycji oraz implementowanie proponowanego zapisu § 9 ust. 3 pkt 2 do Rozp. Min. Inf. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Byłaby to kompleksowa odpowiedź na dostosowanie litery przepisów prawa do otaczającej nas rzeczywistości. Co jeszcze ważniejsze proponowana zmiana wypełniałaby względy metodyczne, dydaktyczne oraz bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych szkoleń. Prosimy również o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.”

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl