Branża wraca! Warszawa rozpoczyna pierwsze egzaminy!
MotoRmania
23 kwietnia 2020

Decyzje o rozpoczęciu egzaminowania pozostają w gestii poszczególnych dyrektorów ośrodków. Coraz więcej miejsc w Polsce rusza – Warszawa na razie uruchamia wyższe kategorie.

***

         Dyrektor WORD w Warszawie Dariusz M. Szczygielski informuje o przygotowanych zasadach egzaminowania minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem pracowników i uczestników egzaminów.

         Wymienia: obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do ośrodka oraz dodatkowo przed wejściem do pojazdu, konieczność poddania się czynności mierzenia temperatury przed rozpoczęciem egzaminu. Do tej listy dodaje środki zabezpieczenia pracowników: środki dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice, mierzenie temperatury. Na terenie ośrodka wdrażana jest procedura bieżącej dezynfekcji terenu placówki oraz pojazdów. Przygotowano specjalne pouczenia o własnej odpowiedzialności w zakresie zagrożenia epidemiologicznego dla przystępujących do egzaminu w brzmieniu: „Jestem świadomy istniejącego zagrożenia epidemicznego i dlatego zobowiązuję się w razie jakichkolwiek symptomów powstrzymać od uczestnictwa w egzaminie”. Pracowników upoważniono do odstąpienia od egzaminu w przypadku stwierdzenia ryzyka epidemiologicznego np. w przypadku niewłaściwie założonej maseczki ochronnej, oznak złego samopoczucia własnego lub uczestnika itp.

20. kwietnia br. – w WORD Warszawa rozpoczęto testowanie opracowanych rozwiązań począwszy od egzaminów na tzw. wyższe kategorie. Dyrektor konkluduje wskazując na dalsze możliwości: – Jeżeli praktyka wykaże, że wprowadzone zabezpieczenia będą należycie przestrzegane, a nie wynikną w tym czasie jakiekolwiek ograniczenia, Ośrodek dołoży starań, aby proces egzaminowania wznowić dla wszystkich zainteresowanych, o czy będzie informować na swojej stronie internetowej. Odbywać się to jednak będzie zawsze z ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji epidemiologicznej, z wszelkimi tego konsekwencjami.

MotoRmania
Redaktor naczelny

to lifestylowy magazyn o tematyce motocyklowej. Ekskluzywność tego tytułu podkreśla nie tylko doskonałej jakości papier, ale przede wszystkim wyjątkowe materiały. Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły