UOKiK: wielka kontrola. Sprawdzili gdzie jest najgorsze paliwo w Polsce.

- MotoRmania

Najgorszej jakości paliwa ciekłe są w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim – poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak wynika z kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzonej w ubiegłym roku.

UOKiK podał we wtorkowym komunikacie, że Inspekcja Handlowa (IH) sprawdza cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 roku odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów wyniósł 30 procent. W kolejnych latach odsetek nieprawidłowości w wybranych losowo firmach spadł i od 2015 roku utrzymuje się poniżej 3 procent.

Nieprawidłowości na stacjach paliw

Inspekcja Handlowa w 2019 roku wydała 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm. Ponadto Inspekcja przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 47 stacji paliw, na których inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego.

Prezes URE może nałożyć karę na przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości.

Skierowano też 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Obowiązujące przepisy za obrót paliwem złej jakości przewidują grzywnę w wysokości do 1 miliona złotych lub karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Kontrole w 2020 roku

UOKiK podał także wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych od stycznia do maja 2020 roku. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których były skargi. Od początku roku do końca maja 2020 roku Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju napędowego i 316 próbek benzyn.

„22 próbki paliw ciekłych (3,48 procent) nie spełniały wymagań jakościowych, w tym 20 próbek ON (6,33 procent) i 2 próbki Pb 95 (0,63 procent). W przypadku gazu skroplonego (LPG) od początku roku do końca maja pobrano i zbadano 133 próbki, 2 próbki nie spełniały wymagań jakościowych, co stanowi 1,77 procent” – czytamy w komunikacie.

Kontrole jakości paliwa

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 roku wymagań nie spełniało 1,37 procent. Dla porównania, rok wcześniej wskaźnik wyniósł 1,90 procent. Podobnie jak w 2018 roku, nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny – 1,01 procent, niż oleju napędowego – 1,86 procent. Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach.

RADY DLA KIEROWCÓW

W przypadku uszkodzenia silnika przez złe paliwo, złożyć reklamację u właściciela stacji.

„O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, poinformuj też UOKiK, wykorzystując specjalny formularz. Zawiadom także Inspekcję Handlową. IH pomoże polubownie rozstrzygnąć twój spór z przedsiębiorcą. Jeżeli sprzedawca nie zgodzi się na polubowne rozstrzygnięcie sprawy, wsparcia w dochodzeniu praw na drodze sądowej, udzieli bezpłatnie jeden z rzeczników konsumentów” – poinformował UOKiK.

Urząd podał, że jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, należy zwrócić się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik w dystrybutorze wskazuje prawidłową ilość tankowanego paliwa.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl