Przekręty na przebiegu- oszuści będą mieć trudniej. Ministerstwo Cyfryzacji i CEPiK błyskawicznie reagują!

- MotoRmania

Kolejne elementy monitoringu przebiegu pojazdów utrudnią oszustom życie.

Niedawno informowaliśmy o prostym sposobie na zaniżenie licznika przebiegu kilometrów przed sprzedażą – wystarczy z zaprzyjaźnionym diagnostą zorganizować wymianę licznika pod pretekstem uszkodzenia. W praktyce uszkodzenie zgłaszamy my – czyli nikt go nie weryfikuje. Możemy zatem teoretycznie niewielkim kosztem zaniżyć przebieg.  Kilka rekordowych „cofnięć” stanu kilometrów było już właśnie w taki sposób przez kierowców tłumaczone.  Ministerstwo Cyfryzacji zareagowało naprawdę szybko. W CEPiKu znajdziemy teraz znacznie więcej danych o pojeździe. Najświeższa nowelizacja wprowadziła nowe kategorie danych o: wymianie drogomierza (przekazywane przez stacje kontroli pojazdów dane dotyczące daty i przyczyny wymiany drogomierza); o odczycie drogomierza (przekazywane przez służby kontroli pojazdów w trakcie kontroli drogowej dane dotyczące daty dokonania odczytu po wymianie drogomierza, przyczynie odczytu, jego wyniku; a w przypadku braku możliwości odczytu o rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości; dacie i godzinie wprowadzenia danych; numerze dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu; podany zostanie kod stacji kontroli pojazdów; informacja o wydaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu; informacja o złożeniu określonego w ustawie oświadczenia (art. 81b ust. 5)); informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego; data wygaśnięcia polisy OC; data zgłoszenia o kradzieży i odnalezienia pojazdu; data dodatkowego badania technicznego; informacja o szkodach istotnych. Najnowszą nowelizacją opublikowanego rozporządzenia rozszerzono zakres szczegółowych danych został określony w rozporządzeniu w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Przepisy mają za cel przeciwdziałanie procederowi manipulowania wskazaniami drogomierza oraz ochronę nabywców pojazdów z rynku wtórnego np. ochronie przed zakupem pojazdu którego dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) jest zatrzymane.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 lutego br.

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl