Większe mandaty i surowsze kary od dziś – sprawdź co i jak!
Piotr Jędrzejak
18 maja 2015

Dziś, 18. maja 2015 w życie wchodzą nowe, surowsze przepisy dotyczące karania kierowców. Sprawdźcie szczegóły!

Nowa ustawa składa się z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Infrastruktury i Rozwoju. Jak informuje MSW, większość Polaków popiera te zmiany. W 2014 roku policjanci przeprowadzili prawie 2 razy więcej kontroli trzeźwości niż w 2013 roku, a i tak 46% respondentów twierdzi, że kontrole są zbyt rzadko (tylko 7% twierdziło, że zbyt często). Z kolei 96% odpowiadających Polaków było za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu.

Za szybko o 50 km/h? Zbyt wielu pasażerów? Do tego droższe mandaty!

Według nowej ustawy, jeżeli kierowca przekracza dozwoloną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Dokument jest konfiskowany przez policjantów na miejscu. Jeżeli mimo tego kierowca dalej będzie prowadził, 3-miesięczny okres przedłużony zostanie do pół roku. Jeżeli nawet wtedy kierowca zostanie złapany na prowadzeniu, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami tracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Dodatkowo zmienia się taryfikator dotyczący wysokości mandatów. Grzywny będą znacznie wyższe, a ich wysokość ma być uzależniona od średnich zarobków w kraju za poprzedni rok i oczywiście co roku będzie modyfikowana. Przytaczamy to, co interesuje Was najbardziej, czyli kwoty mandatów za zbyt szybką jazdę:

PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCIPUNKTY KARNEMANDAT / KARA
o 10 km/h0 pkt57 zł teren niezabudowany
114 zł teren zabudowany
od 11 do 20 km/h2 pkt114 zł teren niezabudowany
228 zł teren zabudowany
od 21 do 30 km/h4 pkt190 zł teren niezabudowany
380 zł teren zabudowany
od 31 do 40 km/h6 pkt342 zł teren niezabudowany
648 zł teren zabudowany
od 41 do 50 km/h8 pkt532 zł teren niezabudowany
1064 zł teren zabudowany
powyżej 50 km/h10 pkt760 zł teren niezabudowany
1529 zł teren zabudowany
+ odebranie prawa jazdy na trzy miesiące

Jazda na podwójnym gazie, nawiązki finansowe

Kierowca, który zostanie zatrzymany po pijaku lub pod wpływem środków odurzających (lub jeśli ucieknie z miejsca wypadku, w którym ktoś odniósł obrażenia ciała), otrzyma zakaz prowadzenia na minimum trzy lata, a górna granica zakazu została wydłużona z 10 do aż 15 lat. Jeżeli zatrzymany po pijaku kierowca był już skazany za jazdę pod wpływem, swoje prawo jazdy straci dożywotnio.

Z zatrzymaniem pod wpływem wiążą się też wysokie kary finansowe przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł.

Bez prawka to przestępstwo

Posłowie postanowili też ograniczyć liczbę kierowców, którzy jeżdżą pomimo cofniętych uprawnień. Ten przypadek już nie jest teraz wykroczeniem, ale przestępstwem. Za tę recydywę grozi będzie nie tylko grzywna, ale również więzienie do dwóch lat. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Alcolock

W przypadku długotrwałego zatrzymania prawa jazdy, nowe przepisy uprawniają sądy do możliwości zmiany orzeczonego zakazu. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. W tym przypadku samochód będzie musiał być wyposażony w tzw. alcolock, czyli blokadę alkoholową. Jak mówi mł. insp. Marek Konkolewski: „Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać swoje urządzenie do kalibracji oraz będzie musiała posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka.”

Młodzi kierowcy muszą bardziej uważać

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h, utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu teraz obligatoryjne

W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Piotr Jędrzejak
Redaktor naczelny

Głównodowodzący portalem. Nie je, nie śpi, żyje newsami ze świata motocyklowego. Związany z laptopem. Zdarza mu się poprawiać "waCHacze" po kumplach z redakcji. Po mieście szaleje Street Triplem 675. Skontaktuj się Masz sprawę ? Skontaktuj się:

Materiały premium

czytaj kolejne artykuły