Koledzy nie okazali się przydatni, ale przynajmniej poprawiają humor (nam).