Sytuacja najczęściej dotyczy nowych motocyklistów, którzy rozszerzali uprawnienia dodając kategorię A do istniejącej B.

Temat dotyczy wszystkich osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami przed 19 stycznia 2013 roku.  Często okazywało się, że mając kategorię B przyznaną bezterminowo, kolejną kategorię ( w tym konkretnym przypadku A) przyznawano terminowo i automatycznie wydawano nowy dokument z „terminowym” statusem również dla kategorii B. Krakowski sąd na wniosek skarżącego w tej sprawie przychylił się do skargi i uznał skrócenie kat. B za bezprawne – co automatycznie pozwala zwrócić się o wymianę prawa jazdy wszystkim osobom, które były przez Urząd Komunikacji potraktowane tak samo.

Kierowca, który zaskarżył do sądu decyzję Starostwa Powiatowego otrzymał 2 maja 2019 r. uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A1, A2, A. Jednocześnie wydano mu prawo jazdy i zwrócono oryginał poprzedniego prawa jazdy, które zostało unieważnione przez obcięcie jednego z rogów dokumentu.  Co najistotniejsze – na nowym prawo jazdy wskazano datę uzyskania poszczególnych uprawnień tj. 3 stycznia 2013 roku w kategorii AM, 02 maja 2019 roku dla kategorii A1, A2, oraz A oraz 10 grudnia 2007 roku dla kategorii B1 i B. W dokumencie prawa jazdy w polu nr 11 – „ważne do” wpisano dzień 01.02.2034 r. dla wszystkich kategorii uprawnień do kierowania pojazdami”. No i tego wam nie mogą zrobić już nie mogą zrobić :) .