W związku z panującą epidemią i wprowadzoną kwarantanną pojawia się pytanie co robić, gdy zbliża się termin badania technicznego twojego motocykla?

Mimo panującego w Polsce koronawirusa badania techniczne nie zostały wstrzymane, więc jeśli kończy ci się przegląd to masz obowiązek udać się do stacji kontroli pojazdów, w celu jego ponowienia.

Nie wszystkie stacje jednak muszą być otwarte, więc najlepiej przed wizytą zadzwonić i sprawdzić.

Podczas wizyty należy jednak zachować szczególną ostrożność i stosować się do wytycznych Ministerstwa Infrastruktury:

  • ograniczyć do minimum kontakt kierowcy z diagnostą
  • w miarę możliwości opłaty powinny być wnoszone w formie bezgotówkowej
  • kierowcy samochodów powinni zostać w aucie i wykonywać polecenia diagnosty a jeśli chodzi o motocyklistów, to domyślamy się (wytycznych szczegółowych dla motocyklistów nie przedstawiono), że najlepiej pozostawić motocykl diagnoście i zachować bezpieczny odstęp minimum 1 metra (najbezpieczniej jednak będzie poczekać przed stacją na świeżym powietrzu)