Warunki i zasady zakupów

motormania premium

Regulamin Pakietu Premium portalu Motormania
stanowiący umowę pomiędzy wydawcą, a czytelnikiem portalu.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez wydawcę portalu „Motormania” usług pakietu premium, które są oferowane w ramach serwisu motormania.com.pl dostępnego na stronie internetowej motormania.com.pl oraz na kanale YouTube należącym do „Motormanii”

II. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.). Regulamin dostępny jest na stronach Usługodawcy.
 1. Usługodawca – firma Moto Angeles, ul. Macieja Rataja 12/12, 58-560 Jelenia Góra, wydawca portalu Motormania.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Serwis – serwis Motormania, dostępny w ramach domeny motormania.com.pl administrowanej przez Usługodawcę, umożliwiający dostęp do Usług Serwisu w tym, w szczególności dostęp do treści płatnych.
 4. Usługa – dostęp do materiałów Premium, który jest możliwy po rejestracji i założeniu przez Użytkownika Konta oraz zakupie Pakietu Premium (w tym uiszczenie odpowiedniej Opłaty).
 5. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.
 6. Opłata – opłata za korzystanie z treści płatnych w formie zakupionego Pakietu Premium należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do usług. Cennik Opłat aktualnych na dzień zawarcia przez Użytkownika z Usługobiorcą umowy o dostęp do Usług jest zamieszczony w Serwisie (tj. na stronie ofertowej lub w bloku informacyjnym). Wraz z opisem pakietu dodatkowych korzyści czyli Bonu zniżkowego o łącznej wysokości 1500zł.
 7. Konto Użytkownika – funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym logowaniu w Serwisie), i dająca możliwość skorzystania z określonych usług Serwisu.
 8. Treści płatne – dostępne w Serwisie określone cyfrowe treści lub materiały Pakietu Premium, a także poprzez aplikację mobilną, za opłatą w ramach dostępu do treści płatnych.
 9. Okres trwania Pakietu Premium – roczny okres, w którym Użytkownik posiada dostęp do treści płatnych za który dokonuje jednorazowej opłaty. Okres Rozliczeniowy trwa od dnia uiszczenia opłaty za Pakiet Premium przez 365 dni.
 10. Pakiet Premium – usługa umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie dostępu do treści odpłatnej co w przypadku płatnej usługi oznacza przejście procedury rejestracji, a także dokonanie opłaty jednorazowej w wysokości 149zł.
 11. Strona Ofertowa – strona Serwisu, za pomocą której Użytkownik informowany jest o dostępnych w ofercie Serwisu Pakietach.

III. Rejestracja i aktywacja Konta

Rejestracja oraz aktywacja konta następuje po przejściu procedury rejestracyjnej zamieszczonej na Stronie Ofertowej i po dokonaniu opłaty.

 1. W wyniku przejścia procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych. Dostęp do treści płatnych wymaga, aby Użytkownik pozostawał zalogowany.
 2. Użytkownik po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy wraz z bonem Premium o wartości 1500zł. Regulamin dotyczący zasad wykorzystania bonu u partnerów Pakietu Premium znajduje się na Stronie Ofertowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Użytkownika (panel konta).
 4. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika w tym jego dane związane z dokonanymi zakupami, a także utracony zostanie dostęp do zakupionych treści płatnych.

IV. Dane Osobowe

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z Serwisu jest w tym w związku korzystaniem z usług płatnych jest firma Moto Angeles ul. Macieja Rataja 12/12, 58-560 Jelenia Góra

 1. Podanie danych wymaganych do założenia Konta oraz zakupu usługi w formie Pakietu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Usługodawcę ww. usług na rzecz Użytkownika.
 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych podanych przy założeniu lub edycji Konta, podczas realizacji procesu zakupowego jest realizacja umowy (Regulamin).

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2020

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl