Czarne cyfry i litery na zielonym tle – tak wyglądają nowe tablice rejestracyjne, które od 1 stycznia są wydawane właścicielom pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem.

Zrzut ekranu 2020-01-06 o 07.41.58

Wprowadzenie zielonych tablic rejestracyjnych jest związane z wchodzącym w życie 1 stycznia 2020 r. przepisem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadzono zmianę w ustawie Prawo o ruchu drogowym przez dodanie artykułu stanowiącego, że pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Tablice te wyróżnia zielone tło oraz umieszczany na nich znak legalizacyjny. Pozostałe elementy, a więc literowe wyróżniki województwa, powiatu i pojazdu będą określane na dotychczasowych zasadach.

Właściciele pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem zarejestrowanych przed 1 stycznia 2020 r. mogą wnioskować o wymianę tablic rejestracyjnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, ale  nie mają takiego obowiązku.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie pod koniec lutego 2018 roku. Według Ministerstwa Energii, które przygotowało projekt, głównym celem ustawy jest upowszechnienie w Polsce pojazdów elektrycznych oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych.

Pojazdy elektryczne w wielu miastach są uprzywilejowane, mogą np. jeździć po buspasach.  Wkrótce będą też miejsca parkingowe dostępne tylko dla takich samochodów, czy motocykli.