Absurdalny wyrok polskiego sądu! Straciłeś prawko w Niemczech ? Nie możesz jeździć motocyklem. Ale autem tak!

- MotoRmania

Wymieszanie praw obowiązujących w krajach EU z dyrektywami Brukseli wprowadza coraz większy bałagan – właśnie doszło do absurdalnego wyroku w związku z odmową wydania prawa jazdy kat. A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie pod przewodnictwem sędziego WSA Arkadiusza Windaka wydał wyrok w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy (sygn. akt: II SA/Sz 587/19 wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.). Rozważany był przepis art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami: „Art. 12. 1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie: (…) 5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;”.

O co chodzi „tak po ludzku”?

O to, że facet, któremu zatrzymano uprawnienia na terytorium Niemiec,  poprosił o wydanie dokumentu polskiego ( prawa jazdy na motocykl, mając już polskie prawo jazdy kat. B). Zgodnie z obowiązującym prawem, odebrania uprawnień na terenie innego kraju nie ogranicza uprawnień prowadzącego w Polsce. Mało tego – dostał już przecież wcześniej polskie prawo jazdy kategorii B!  Skarżący – jak informował Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego – nie posiadał ważnego niemieckiego prawa jazdy, albowiem zostało mu ono cofnięte z powodu jazdy pod wpływem alkoholu – do 31.5.2029 r. – Nadto władze niemieckie podały, że polskie prawo jazdy kategorii B  jest nieważne, ponieważ wydane zostało w czasie cofnięcia wnioskodawcy uprawnienia – jak to podano w uzasadnieniu wyroku. W oparciu o te informacje organ I instancji oraz organ odwoławczy uznały, iż skarżący jest w okresie obowiązywania cofnięcia uprawnienia. Co oznacza, że prawo innego kraju nagle staje się równorzędne z prawem naszego kraju.  I wobec takiego stanu rzeczy, nie jest możliwe wydanie prawa jazdy na terenie RP. Organ niemiecki pozostawił możliwość wydania uprawnień przed upływem wymienionego okresu, pod warunkiem przedłożenia opinii psychologiczno-lekarskiej potwierdzającej zdolność do uczestniczenia w ruchu drogowym. Skarżący warunków odzyskania uprawnień do odzyskania uprawnień nie spełnił.

 

Absurd

Patologia tej sytuacji polega na tym, że wcześniej skarżący uzyskał bez problemu polskie prawo jazdy kat .B i nikt tego, zgodnie z polskim prawem nie kwestionował. Teraz, kiedy postanowił rozszerzyć uprawnienia na motocykli, owe zostały odmówione, ale kat. B pozostaje ważna. Taki „Miś na miarę naszych czasów”.

 

Może ci się zainteresować

MotoRmania jest zaskakującym, lifestyle’owym portalem o tematyce motocyklowej. Podstawą publikacji są rzetelnie i niezależnie przeprowadzane testy motocykli, których dodatkową atrakcją jest inspirujący sposób prezentacji zdjęć. Kompetencja redakcji MotoRmanii została wyróżniona zaproszeniem do testów fabrycznych motocykli wyścigowych klasy Superbike, co błyskawicznie ugruntowało status magazynu jako najbardziej fachowego miesięcznika motocyklowego w Polsce. Nasz portal to długo oczekiwany powiew pasji i prawdziwie motocyklowego stylu życia!

©2010 – 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone MotoRmania.com.pl