74% europejskich motocyklistów uważa, że zamykanie dróg dla motocyklistów nie poprawi problemu nadmiernego hałasu.

W kilku krajach europejskich, jak w Niemczech czy w Holandii, na coraz większej liczbie dróg pojawiają się zakazy ruchu dla motocykli. Dzieje się to w efekcie skarg na zbyt wysoki poziom hałasu emitowanego przez motocykle. FEMA – Federacja Europejskich Związków Motocyklowych przeprowadziła ankietę wśród motocyklistów, pytając, czy zakazy ruchu uważają za słuszne.

W internetowej ankiecie udział wzięło niemal 10 000 osób. Komentując wyniki ankiety, Wim Taal, rzecznik FEMA powiedział:

„Na poziomie Europy, wyniki ankiety wzmacniają naszą opinię, że nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia bardziej rygorystycznych norm hałasu dla nowych motocykli. Zdecydowana większość europejskich motocyklistów używa legalnych układów wydechowych, a surowsze normy i regulacje nie rozwiążą niczego. 

FEMA uważa, że wiele można zyskać na konstruktywnej kooperacji pomiędzy władzami i motocyklistami. Podnoszenie świadomości wśród motocyklistów może być znacznie lepszą drogą, niż zwykłe zakazy ruchu dla motocykli czy wprowadzanie nowych norm.”

Pełne wyniki ankiety można znaleźć na stronie FEMA [pdf].

Grupy wiekowe respondentów:
– 16-30 lat – 23%
– 31-45 lat – 31%
– 46-60 lat – 35%
– 61 lat lub więcej – 11%

Twierdzenie: Zamykanie dróg dla motocyklistów ma sens, jeżeli nadmierny hałas motocyklowy prowadzi do skarg.
Nie zgadzam się: 76,06%
Zgadzam się: 23,94%

Twierdzenie: Aby zapobiec zamykaniom dróg dla motocyklistów przez nadmierny hałas, lokalne władze powinny aktywnie wprowadzać przepisy ograniczające hałas oraz kontrolować motocyklistów produkujących nadmierny hałas.
Nie zgadzam się: 39,88%
Zgadzam się: 60,12%

Czy zgadzasz się ze sloganem „Głośne wydechy ratują życie”? (Loud pipes save lives)
Nie: 49%
Tak: 51%

Czy kiedykolwiek zatrzymała cię policja, aby przeprowadzić pomiar głośności wydechu?
Nie: 90%
Tak: 10%

Czy kiedykolwiek zostałeś ukarany za nadmierną głośność wydechu?
Nie: 94%
Tak: 6%

FEMA wydechy ankieta

Jaki typ układu wydechowego posiada twój (główny) motocykl?
– 53% – oryginalny wydech
– 23% – akcesoryjny wydech
– 3% – oryginalny wydech z modyfikacjami podnoszącymi głośność
– 6% – akcesoryjny wydech z modyfikacjami podnoszącymi głośność
– 15% – akcesoryjny wydech z możliwością regulacji, na przykład przez otwarcie i zamknięcie zaworu

FEMA wydechy ankieta europa

Czy głośny wydech ratuje życie? Podział na kraje, które się zgadzają lub nie zgadzają.

FEMA wydechy ankieta europa loud pipes save lives