Od 19 stycznia 2013 roku Ustawa o kierujących wprowadza nowe kategorie prawa jazdy, m.in. kategorię AM. Pozwala ona prowadzić motorower lub czterokołowiec lekki.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM zainteresowana osoba będzie musiała spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 14 lat (obecnie aby uzyskać kartę motorowerową wystarczyło 13)
– uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów grupy AM
– odbyć szkolenie w wymiarze minimum 10 godzin zajęć teoretycznych i  10 godz. praktycznych
– zdać egzamin państwowy – teoretyczny, składający się z 32 pytań z czasem rozwiązania 25 minut oraz praktyczny.

Egzamin praktyczny będzie polegał na: omówieniu stanu technicznego motoroweru, sprawdzeniu oświetlenia i naciągu łańcucha (jeżeli występuje), przemieszczeniu motoroweru oraz wykonaniu:
– slalomu wolnego (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 oraz między 5 bramkami na placu manewrowym<
– slalomu szybkiego (min. 30 km/h) na drugim lub trzecim biegu
– ruszaniu na wzniesieniu
– hamowaniu awaryjnym
– przejazdu wyznaczoną trasą egzaminacyjną.

Zobacz też: pozostałe artykuły na temat nowego prawa jazdy

Zgodnie z przepisami osoba posiadająca kartę motorowerową będzie mogła ją wymienić na prawo jazdy kat. AM po przedłożeniu w urzędzie: wniosku o wydanie prawa jazdy, orzeczenia lekarskiego, fotografii, zgody rodzica lub opiekuna oraz dowodu uiszczenia opłaty. Osoby, które przed wejściem w życie Ustawy o kierujących ukończą 18 lat (czyli urodzone do 18 stycznia 1995 roku) będą mogły na terytorium RP dalej kierować motorowerem bez prawa jazdy.

Definicje:
Motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.