http://www.youtube.com/watch?v=-uaLF2j1nyY

II część szóstego odcinka z dwunastu, filmu Orlen Australia Tour – wyprawa Motocyklowa do Australii